KNYT VÄRDEFULLA KONTAKTER

Bli nätverksansvarig eller delta som student

I nästan 100 år har vi drivit kompetensutvecklande nätverk i olika former. När du är aktiv i nätverk som nätverksansvarig eller hjälper till som student kan du knyta värdefulla kontakter inom HR och bidra till att skapa framtidens HR historia med oss.

BLI NÄTVERKSANSVARIG

Starta ett eget nätverk

Du som nätverksansvarig ser till att alla deltagare kommer överens om datum, tider, värdskap och teman för träffarna. Du håller ihop träffen, ser till att ni följer agendan och ser till att alla kommer till tals. Du blir också nätverkets kontaktperson för intresserade deltagare och ansökningar. Du får oftast också tillgång en student som hjälper dig med administrativa uppgifter.

Som tack för din tid och ditt engagemang uppgraderas du från HR Bas till HR Pro och får 50 % rabatt på alla våra årliga event.

Jag vill starta ett nätverk!

LITE RIKTLINJER

Värderingar

För att du ska känna trygghet och att du får ut så mycket som möjligt av träffarna har vi satt samman några gemensamma värderingar:

  • Ni som deltagare sätter tillsammans teman och innehåll för träffarna. Du värdesätter träffarna och bokar inte av i sista sekund.
  • Genom roterande värdskap får du som deltagare chansen att välkomna gruppen till din arbetsplats och presentera ditt företag eller organisation.
  • Du ska känna trygg i att dela med dig av din verklighet och ditt arbete. Nätverket bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan er deltagare.
  • Du som deltagare ska inte se nätverket som ett tillfälle att sälja varor eller tjänster.
  • Vi prioriterar träffarna och avbokar inte i sista stund.
  • Varje nätverk har en nätverksansvarig som blir HR Föreningens representant och kontaktperson för nätverket.
KNYT VÄRDEFULLA KONTAKTER

Delta som student

Som student kan du hjälpa till i ett nätverk som med administrativa uppgifter som studentkoordinator.

När du deltar på nätverksträffarna får du en möjlighet att komplettera studierna med konkret praktisk kompetens och erfarenhet. Det är också en ovärderlig möjlighet att påbörja byggandet av ditt personliga nätverk med yrkesverksamma.

Jag vill bli studentrepresentant!

0