Utmärkelser och initiativ

Läs mer om de utmärkelser som delas ut och initiativ som HR-föreningen står bakom

Läs mer om de utmärkelser som delas ut och initiativ som HR-föreningen står bakom

Gärningar i Kerstins anda

Kerstin Hesselgren-priset

Kerstin Hesselgren-priset delas årligen ut av HR-föreningen till en förebild som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Pristagarens, eller pristagarnas, beslut och handlingar präglas av civilkurage, mod och frispråkighet.

Läs mer

Initiativ som ger effekt

Impact by People

HR-föreningens utmärkelse Impact by people lyfter fram inspirerande och modiga idéer, hyllar gemensamma förflyttningar och möjliggör till att lära av varandra. Detta görs genom att premiera och uppmärksamma kollektiva och tvärfunktionella initiativ som gör skillnad i organisationer och företag. Utmärkelsen är ett initiativ från HR-föreningen. Huvudpartner är Influence People.

Läs mer

Premierar värdefull forskning

HR-forskningspriset

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Utmärkelsen är ett samarbete mellan HR-föreningen, Centrum för global Human Resource Management (CGHRM), Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Studentlitteratur och Akademikerförbundet SSR.

Läs mer

Aktualitet, angelägenhet och användbarhet

Årets HR-bok

Årets HR-bok är en utmärkelse från HR-föreningen som belönar den bok som gett ett extraordinärt stöd till de som arbetar med människors utveckling på arbetsplatser.

Läs mer

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 11 relaterade nyheter

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta