HR-dagarna

23-24 oktober 2024

23-24 oktober 2024

Tema: Co-creating for a sustainable future

 

Välkomna till HR-dagarna 23-24 oktober 2024. Här utforskar vi gemensamt årets tema “Co-creating for a sustainable future”. Vi samlar ledande forskare, experter, innovatörer och praktiker för att dela insikter och idéer om hur vi tillsammans kan forma en hållbar framtid med people i fokus. Siri Wikander är moderator för dagarna och leder dig genom eventet. Genom samarbete och kreativitet kommer vi att utforska spännande lösningar och idéer. HR-dagarna är en plattform för att inspirera och stödja HR-professionella.

 

Temat kommer tolkas utifrån tre underteman:

 

  • Navigating crisis by building resilience
  • Strategic sharp people agenda for organizational success
  • Transforming HR through AI

Biljett Kombo

Delta fysiskt på At Six i Stockholm den 23 oktober (inkl mat och dryck) och digitalt den 24 oktober. Limiterat antal biljetter, först till kvarn. Bli medlem i HR-föreningen och få rabatt på din biljett!

 

DAG 1
Välkommen till At Six (Brunkebergstorg 6, Stockholm). Dagen inleds med det gemensamma eventprogrammet. Under eftermiddagen finns en exklusiv programdel för dig med kombo-biljett.

 

DAG 2
Delta på den plats som passar dig bäst. Eventet livesänds digitalt.

 

Pris exkl moms. Läs köpvillkor

Pris

Biljett Digital

Delta på HR-dagarna på den plats som passar dig! Med denna biljett deltar du helt digitalt på båda dagarna och tar del av programmet på den plats där det passar dig bäst.

 

DAG 1
Delta på den plats som passar dig bäst. Eventet livesänds digitalt.

 

DAG 2

Delta på den plats som passar dig bäst. Eventet livesänds digitalt.

 

Pris exkl moms. Läs köpvillkor

Pris

Program 23 oktober

Navigating crisis by building resilience

Rusta organisationen mot omvärldens ständiga förändringar – huvudtalare Anders Tegnell

Pågående krig, extremväder, pandemi, cyberhot och ökad hotbild – de tuffa förutsättningarna kan göras många som vi dagligen möter i vår omvärld. Vi måste ständigt vara på vår vakt och förberedda på ett sätt som vi tidigare kanske inte har upplevt. Trots att försvar och krishantering inte är huvuduppgiften kommer alla organisationer, oavsett företag eller myndighet, behöva jobba med ett strategiarbete som innefattar en förberedelse inför de värsta kriser och tänkbara scenarion som kan uppstå – om det arbetet inte redan påbörjats.

 

I vår föränderliga och oroliga omvärld är det viktigt att vi inom HR försöker vara förberedda på hur vi kan hantera kriser och omvälvningar på bästa sätt för att skapa trygghet och stabilitet i våra organisationer. Att dra lärdom av tidigare erfarenheter och att ta del av vad andra gör för att förbereda sig är smart.

 

Experter inom krisledning och organisationspsykologi för en djupgående diskussion om hur ledare kan navigera genom kriser samtidigt som de främjar psykologisk trygghet och resiliens inom sina organisationer.

 

Komplexa utmaningar behandlas och svaras med konkreta exempel och aktiviteter på hur vi bemöter dessa utmaningar genom att tillämpa en ny bästa praxis.
Anders Tegnell är vår huvudtalare och även med i panelsamtal efteråt. I panelen deltar också Ulrika Wennerkull, Minou Sadeghpour och Mats Bohman.

 

På plats på At Six, Stockholm, samt deltagande digitalt via eventplattformen. Tid 9.30-17.00.

Kombo-biljett: Deltagande på At Six, Stockholm

Digital biljett: Deltagande digitalt via eventplattformen

Föreläsare

Anders Tegnell

Anders Tegnell mest känd för sin roll som statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten under COVID-19-pandemin. Han är infektionsläkare och har haft olika roller inom folkhälsa och smittskydd, både nationellt och internationellt. Tegnell blev välkänd i Sverige och internationellt under pandemin på grund av Sveriges unika strategi för att hantera virusutbrottet. Han var ofta i media och blev central i debatten om hanteringen av pandemin.

Paneldeltagare

Minou Sadeghpour

Seniorkonsult på 4C Strategies inom civilt försvar, krisberedskap och förmågeutveckling. Minou har mångårig bakgrund som moderator, skribent och projektledare och har bland annat erfarenhet som programansvarig på Folk och försvar, medarbetare på Regeringskansliet och stabschef inom Sigtuna kommun.

Paneldeltagare

Mats Bohman

Mats Bohman, Senior rådgivare och grundare av Krisledningsföretaget Murphy Solution och kommer ursprungligen från polisens Nationella insatsstyrka där han var utbildningschef de sista åren. Mats driver också Krisledningspodden som syftar till att intervjua beslutsfattare och andra intressanta personer inom området. Podden riktar sig både till personer med roller i krisledningsorganisationer men har också många lyssnare från högre utbildningar inom ämnet.

Paneldeltagare

Ulrika Wennerkull

Ulrika är HR-chef i Tibro kommun. Hon har 25 års erfarenhet av kvalificerade HR-frågor varav senaste 14 åren som HR-chef i offentlig/kommunal organisation. Ulrika har i sin roll som HR-chef aktivt arbetat med krisberedskap, dels som representant i kommunens ledningsgrupp och dels i rollen och uppdraget som HR-chef. Vikten av att vara förberedd när det väl händer har Ulrika fått träna på både fiktivt och reellt.

Program 23 oktober

Strategic people agenda for organizational success

HR:s avgörande roll i att forma framgångsrika företag och organisationer  – med Lena Hadad och Johanna Persson

Genom att vara en integrerad del i organisationens övergripande strategi leder HR det strategiska arbetet med att forma en företagskultur och arbetssätt som stödjer organisationens vision och framgång. Det är lätt tänkt i teorin – men hur gör vi det egentligen? 

 

Lyssna på VD:ar och HR-direktörer som delar insikter om vikten av en tydlig People-agenda för att uppnå företagets/organisationens vision. Ta del av hur rätt strategier inom People och Culture kan vara nyckeln till att skapa en attraktiv arbetsplats och driva organisationens framgång.

 

Diskussionen kommer att beröra hur organisationens vision påverkar HR samt hur HR i sin tur påverkar strategin. Dessutom lyfter vi varför “culture eats strategy for breakfast” och varför det är lika viktigt att behålla personal som att attrahera ny. 

 

På plats på At Six, Stockholm, samt deltagande digitalt via eventplattformen. Tid 9.30-17.00.

Kombo-biljett: Deltagande på At Six, Stockholm

Digital biljett: Deltagande digitalt via eventplattformen

Föreläsare

Lena Hadad

Lena är HR-direktör på Kriminalvården. Hon är en utvecklingsorienterad och strategisk ledare med lång och djup erfarenhet av att leda och styra komplexa organisationer, komplicerade och utmanande uppdrag samt digitala transformationer. Skicklig på att skapa förutsättningar och realisera organisationens mål och uppdrag genom ett sömlöst, värdeskapande och möjliggörande HR strategi och konkreta aktiviteter.

Föreläsare

Johanna Persson

Johanna Persson är VD för Adapteo Group. Hon har omfattande erfarenhet av strategiska och operativa roller internationellt samt haft flera ledande befattningar. Under hennes ledning har Adapteo Group uppnått betydande finansiell tillväxt och strategisk expansion i Europa. Johanna har blivit uppmärksammad som finalist för ”Sveriges mest hållbara ledare” 2020 och finalist för ”Årets VD” i kategorin stora företag 2018.

Program 24 oktober

Transforming HR through AI

Med Johannes Sundlo, Lena Eliasson och Camilla Häggroth

 

Med AI öppnas en rad möjligheter upp och vi kan lägga mer energi på att fördjupa och utveckla andra områden. Tillsammans utforskar vi på HR-dagarna möjligheterna, effekterna, resultaten och allt det som blir, när hanteringen av våra AI-verktyg blivit något som sitter i ryggmärgen.

 

Vi talar mycket om vilka verktyg som finns på marknaden och hur vi jobbar med dem rent praktiskt, men sällan om vad som kommer därefter. Genom att bemästra AI-verktygen som HR-funktion och integrera det som en naturlig del i vår arbetsvardag kan organisationen andas AI när HR äger frågan. Men sen då? Vad gör vi med kompetensen inhouse, och med all nyvunnen tid? Hur är vi ännu smartare i vårt arbete efter att vi lärt oss?

 

Vad händer när HR-Sverige har tagit steget längre och lärt sig sina AI-verktyg? En av huvudtalarna kommer att vara Johannes Sundlo.

 

Kombo-biljett: Deltagande digitalt via eventplattformen

Digital biljett: Deltagande digitalt via eventplattformen

Föreläsare

Johannes Sundlo

Med en 15 år lång karriär har Johannes Sundlo etablerat sig som en föregångare inom HR, specialiserad på att stötta globala företag i deras digitala transformationsresor. Hans erfarenhet omfattar allt från att implementera avancerade AI-lösningar till att utveckla strategier som möter framtidens arbetslivsutmaningar. Johannes har ett stort engagemang för att utforska hur teknologi påverkar HR och arbetsplatser globalt, vilket gör honom till en eftertraktad talare och en tankeledare inom området.

Paneldeltagare

Lena Eliasson

Lena är head of group HR på Saab och har lång och gedigen erfarenhet av det mesta inom HR, både i Sverige och internationellt. Under senare år har ett stort fokusområde varit att driva den digitala utvecklingen inom HR-området.

Paneldeltagare

Camilla Häggroth

Camilla Häggroth är HR- och hållbarhetschef i Fonuskoncernen/Familjens Jurist. Hon är speciellt intresserad av interaktionen människa-maskin, design thinking och AI. År 2019 fick Camilla Häggroth ett stipendium från stiftelsen PAUSE, för att göra en studie om AI och HR. Sedan dess har hon tillsammans med Sveriges HR-förening skapat en utbildning i ämnet, och fortsätter att utforska hur AI påverkar HR-skrået samt HR:s dubbla roller i relation till AI.

Moderator

Moderator HR Dagarna

Siri Wikander

Siri Wikander har jobbat i olika ledarskapsroller inom HR och kommunikation, både i stora börsnoterade bolag som Axfood och Scandic men också i mindre scale-ups. Numera arbetar Siri som självständig konsult och hjälper organisationer att ställa om kultur och ledarskap så att det stödjer ständigt lärande. Siri är aktiv i utvecklingen och debatten kring nya sätt att jobba för att möta den digitala strukturomvandlingen som pågår. Siri är krönikör i Chef och driver nyhetsbrevet och podden #beyondwork.

Partners

Var med på HR-dagarna 2024! Kontakta annelie@sb-media.se