PLATS

Digital livesändning

DATUM

14 - 15 oktober

OM HR DAGARNA

En heldag av inspiration!

HR Dagarna är Sveriges största HR-event där du fyller på med både ny kunskap och energi. Och i år gör vi det helt digitalt. Du får lyssna på samhällsprofiler, HR-experter och forskare som djupdyker i årets tema ” Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället” där det mänskliga är i centrum.

ÅRETS TEMA

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället

Kris och utveckling går hand i hand.
Många upplever stora utmaningar. Men också nya möjligheter.

Om vi tar oss an framtiden tillsammans och utforskar olika perspektiv kommer vi att nå längre än om vi ensamma söker efter svaren. Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!

VI FÖRGYLLER DIN DAG

Årets talare

Då tiderna är föränderliga kommer programmet att löpande fyllas på med nya namn ända fram till i höst. Allt för att hålla HR Dagarna så aktuellt som möjligt. Och du kan vara med och påverka innehållet! Vems erfarenheter och kunskap vill du ta del av?

Arbetsmarknadsminister

Eva Nordmark

Eva är arbetsmarknadsminister (S) med ansvar för arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö samt nyanländas etablering. Hon har en bakgrund som facklig ledare sedan över 20 år. Senast som ordförande för TCO med flera internationella uppdrag, och innan dess förbundsordförande för SKTF (nuvarande Vision). Hon har bland haft posten som ordförande i Luleå tekniska högskola och 1995-1998 satt hon som ledamot i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna.

Ekonomiprofessor & författare

Micael Dahlen

Micael Dahlen är professor vid Stockholm School of Economics. Under sin akademiska karriär tog han snabbt en ledande position inom konsumentbeteende, kreativitet och marknadsföring. Micael Dahlen har rankats som nummer 10 i världen bland forskare inom sitt område och nominerades till Business Professor of the Year Award av The Economist’s Intelligence Unit. Micael är en internationellt hyllad talare och har även skrivit böcker om olika ämnen som marknadsföring, lycka och sociala medier.

HR-direktör SAS & styrelseordförande Sveriges HR Förening

Carina Malmgren Heander

Carina Malmgren Heander är HR-direktör på SAS och styrelseordförande för Sveriges HR Förening. Tidigare kommer Carina närmast från Electrolux där hon varit chef för affärsenhet Electrolux Grand Cusine. Dessförinnan har Carina haft flertalet ledande befattningar inom HR och affärsverksamhet hos Electrolux, Sandvik och ABB.

Professor i Human Resource Management

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i Human Resource Management vid Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet. Uppdraget som professor handlar om att utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om HRM vid universitet och även nationellt. Ett särkilt intresse finns för hur HR-arbete kan utföras och organiseras.

Vi avslöjar löpande nya talare!

Håll utkik här eller följ oss på LinkedIn eller Facebook

PASSA PÅ!

Köp din biljett redan nu och bli en early bird!

Säkra din biljett till HR Dagarna och HR Galan (länk till galan?) redan nu och få 1000 kr rabatt på ordinarie pris. Du betalar 2950 kr* för en biljett istället för ordinarie pris 3950 kr*. Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 15 juli 2020.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Köp Early-Bird biljett!

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och betala endast 2765 kr för din biljett!

TACK FÖR ATT NI MÖJLIGGÖR LIVESÄNDNINGEN
VÅRA PARTNERS

Är du intresserad av att vara med och sponsra HR dagarna och HR galan? 

Hör av dig!

VI MINNS TILLBAKA

HR dagarna 2019

Förra året slog HR Dagarna publikrekord när närmare 400 personer inom HR samlades för att ta del av det senaste inom temat ”Framtidens digitala och gränslösa arbetsplats”. Mark Levengood var konferencier och vi diskuterade om hur HR kommer att se ut 2025 och om hur digitalisering, robotisering och utveckling av den fria rörligheten har bidragit till att HR fått en alltmer avgörande roll i verksamheters strategiska frågor.

Talare 2019:

Anna Tebelius Bodin - Pedagog, föreläsare och sakkunnig om hjärnan

En ström av intryck och obegränsad tillgång på socker, information och kontakter. Det blir fokus på hjärnan, den omvälvande förändringen för 12 år sedan och hur vi stärker vår kapacitet framåt. Jag hoppas att det kommer att betrakta vardagligheter på ett nytt sätt och reflektera mera och att ni som lyssnar kommer göra hållbara val och förstå hur mycket de kan påverka sin hjärna.

År 2025 tror jag att vi kommer ha en mycket mer utbredd användning av artificiell intelligens, vilket kommer ställa nya krav på kompetensutveckling, rekrytering, finansiering, lagstiftning och ev behov av andra försörjningslösningar än lön för nedlagda timmar.

Emelie Fågelstedt - Digitala Nomader

En digital nomad är en person som jobbar platsoberoende med världen som kontor. Idag ser vi en växande grupp människor som väljer ett mer flexibelt arbetsliv där det enda som krävs för att sköta jobbet är en laptop och en stabil wifi-anslutning.

Efter föredraget kommer deltagarna få en större förståelse för den digitala nomad-livsstilen och varför det är viktigt för HR-avdelningar att redan idag börja se över vilken typ av flexibilitet de erbjuder sina medarbetare. De kommer även få med sig exempel och tips kring hur man som företag kan jobba framgångsrikt med distansteam – oavsett om alla i teamet jobbar på distans eller bara några få.

I takt med den växande gigekonomin spås allt fler människor bli frilansare framåt. Digitaliseringen medför samtidigt att arbete blir platsoberoende och vi kommer se fler människor som väljer att jobba på distans – oavsett om det gäller att sitta hemma och jobba, på landstället eller från ett helt annat land. Här kommer HR-avdelningar att ställas inför utmaningen att skapa dynamiska och välmående företag utan att alla medarbetarna nödvändigtvis möts fysiskt.

Lena Lid Falkman - Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

Självledarskap och smart ledarskap för framtidens arbetsliv

Lena är forskare i ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon forskat om hur digitaliseringen påverkar hur vi arbetar, samarbetar, leder och lever. Hon har tittat på aktivitetsbaserade kontor, självledarskap och hur social media förändrar relationen mellan chefer och medarbetare. I den här föreläsningen Lena baserat på forskning och erfarenhetsbaserad kunskap prata om kontorets evolution och arbetssättets revolution. Hon kommer att både informera och inspirera kring hur vi kan få vår bästa arbetsdag!

Lena tror att de största förändringarna för arbetsmarknaden handlar om att organisationer behöver erbjuda människor stöttning i livspusslet, i tjänster och i flexibilitet. Men hon tror också att utmaningen för att locka medarbetare kommer att handla om värderingar som lockar människor att jobba för dem, som tankar om hållbarhet.

Tobias Frohm - Director e-commerce, Systembolaget

Mitt föredrag kommer handla om hur vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där jag vill inspirera till att se kopplingen mellan att må bra för att kunna prestera bra på jobbet.

Klimathotet och digital teknik kommer att skapa nya förutsättningar och vi behöver tänka i nya banor. Hur, var och när arbete ska bedrivas behöver omprövas för att det ska vara hållbart i långa loppet.

Cecilia Lundin - SVP Head of People & Brand, Telia Company

Du kommer prata om Hållbar arbetskraft i ett samhälle i förändring. Vad hoppas du att deltagarna kommer att ta med sig när de har lyssnat på dig?
– Hur vi bygger konkurrenskraft i en allt mer digitaliserad värld  – genom hur vi arbetar med våra medarbetare.

A) I en allt mer digitaliserad värld ställs högre krav på självledarskap och nya former för ledarskap anpassat för en nätverksorganisation.
B) För att säkra de kompetenser som är kritiska för vår verksamhet behöver vi tänka nytt – både avseende anställningsformer och arbetssätt.
C) Hållbarhet och transparens blir allt viktigare och varumärke och kultur

Vilken/vilka är de största förändringarna som du tror kommer att förändra vår arbetsmarknad år 2025?
– Företag behöver ta en större roll i samhället ”beyond simply making profit”, flexibilitet och work/life blendblir allt mer integrerat.

Tom Haak - Director, HR Trend Institute (ENG)

Mitt föredrag kommer handla om hur vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där jag vill inspirera till att se kopplingen mellan att må bra för att kunna prestera bra på jobbet.

Klimathotet och digital teknik kommer att skapa nya förutsättningar och vi behöver tänka i nya banor. Hur, var och när arbete ska bedrivas behöver omprövas för att det ska vara hållbart i långa loppet.

Britt Lindqvist - Chef Utveckling, Vasakronan

Jag kommer prata om arbetsplatsen som ett strategiskt förändrings- och utvecklingsverktyg där jag vill öka förståelsen för vad en arbetsplatsstrategi är och hur man kan kombinera den fysiska miljön/ledarskapet/tekniken för att stödja organisationens utvecklingsbehov för att nå de utmaningar man har framför sig.

År 2025 kommer vi se att organisationer har större behov av ännu mer flexibilitet för att möta snabba förändringar i sina marknader. Tekniken utvecklas ännu mer, men finns inte för sin egen skull utan för att den gynnar medarbetarna och affären.

Elin Öberg Mårtenzon - Chief Innovation Officer på TNG

Elin kommer berätta om hur Tengai föddes ur TNG:s löpande insatser under de senaste 15 åren för att utveckla en fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess i syfte att öka organisationers mångfald, innovationstakt och lönsamhet. Och hur teknologi behövs för att ta nästa steg i att lyckas skapa en ännu mer fördomsfri och hållbar arbetsmarknad.
Anställningsintervjun är idag den sista delen av rekryteringsprocessen som inte påverkats av de pågående insatserna för automation. Och den del av rekryteringsprocessen som påverkas mest av mänskliga fördomar och magkänsla. Försök har gjorts med videointervjuer, men de är en enkelriktad kommunikation där kandidaten inte får något svar tillbaka. Förrän nu.
Med den sociala intervjuroboten Tengai kommer det vara möjligt att ställa frågor och konversera kring mjuka kompetenser och personlighetsdrag på ett objektivt sätt, utan att rekryteraren påverkas av omedvetna fördomar kopplat till yttre faktorer som inte har någonting med kompetens att göra.

Jag hoppas att man får med sig att det finns stora utmaningar i mötet mellan människor under en rekryteringsprocess och att vi faktiskt kan ta hjälp av teknik för att ta bättre beslut och vara mer fördomsfria för att överkomma de utmaningarna. Att införandet av robotar inte behöver innebära att vi blir mindre mänskliga utan faktiskt tvärtom, vi kan fatta bättre mänskliga beslut och lägga än mer tid på det personliga mötet.

Jag tror att robotik kommer att få ännu större utrymme på vår arbetsmarknad och driva på vidareutvecklingen av automation och digitalisering av repetitiva arbetsuppgifter som i sin tur driver på utvecklingen av nya arbetsroller och uppgifter. Det i sin tur kommer att kräva större kreativitet och engagemang när det kommer till den mänskliga interaktionen och upplevelsen av de tjänster som framtiden skapar.

Caroline Farberger - VD, ICA Försäkringar

Mitt föredrag kommer att handla om ledarskap för en ny tid, där alltfler arbetstagare ställer kvar på ett värderingsdrivet ledarskap där rätten att vara sig själv på arbetet känns självklar. I takt med att millenniegenerationen tar större plats framstår traditionellt ledarskap som förlegat och ledord som verksamhetens sociala syfte, autentiskhet, normfrihet och inkludering präglar arbetsklimatet.

Charlotta Tillbom - HR & Kommunikationsdirektör, Norrtälje kommun

Arbetsmarknaden, organisationer och arbetssätt kommer att ändras både smygande och drastiskt. Hur väl en verksamhet klarar att ställa om kommer till allra största del handla om hur väl vi klarar att motivera, utveckla och förflytta människor. Det är aldrig tekniken som är lösningen i sig självt eller den som sätter begränsningar – det vet vi redan – det handlar om oss människor.

Ingen är bättre på människor och våra drivkrafter än HR så vi kommer att ha ännu mer uttalade nyckelroller framåt. Men då måste vi våga hoppa på och ledartröjan! Vi behöver våga hitta och liera oss med våra viktiga samarbetspartners så vi tillsammans kan ge de verksamheter vi arbetar i det bästa stödet och drivet.

Jag ser framför mig hur vissa roller inom HR blir ännu mer specialiserade och andra kommer handla mer om det samlade begreppet verksamhetsutveckling.

Linda Hammarstrand - Company Culture Advisor på Culture Academy

Mitt företag handlar om hur vi skapar en stark och engagerad företagskultur. Där jag hoppas att du som deltar ser hur ni kan börja att arbeta tillsammans – inte bara samtidigt.

Jag är övertygad om att gig-ekonomin kommer att rota sig stark 2025. Vi ser redan idag att 85% av alla nytillsatta tjänster i USA under 2018 var tillfälliga anställningar och detta kan ställa till det för organisationer som inte är beredda att satsa på sin onboarding. Att gå från nyanställd till en självgående resurs tar tid och den tiden måste vi krympa.