SVERIGES HR FÖRENING

Tillsammans är vi starka

Sveriges HR Förening är en ideell förening som grundades 1921 av Kerstin Hesselgren, en modig och varm pionjär som brann för en rättvis arbetsmiljö med fokus på människan. Idag, hundra år senare, drivs Sveriges HR Förening av samma syfte. Vi ser människorna som den främsta drivkraften i företag och organisationer. När människor trivs, mår bra, är involverade och engagerade skapar det verksamhetens utveckling och framgång. Vi är våra medlemmar och tillsammans driver vi HR framåt. Vi tar ansvar och driver det etiska, hållbara och mänskliga perspektivet på ett strategiskt och affärsmässigt sätt.

SVERIGES HR FÖRENING

Tillsammans är vi starka

Sveriges HR Förening är en ideell förening som grundades 1921 av Kerstin Hesselgren, en modig och varm pionjär som brann för en rättvis arbetsmiljö med fokus på människan. Idag, hundra år senare, drivs Sveriges HR Förening av samma syfte. Vi ser människorna som den främsta drivkraften i företag och organisationer. När människor trivs, mår bra, är involverade och engagerade skapar det verksamhetens utveckling och framgång. Vi är våra medlemmar och tillsammans driver vi HR framåt. Vi tar ansvar och driver det etiska, hållbara och mänskliga perspektivet på ett strategiskt och affärsmässigt sätt.

VAD VI GÖR

Sveriges HR Förening stöttar dig i ditt arbete inom HR och ledarskap

Sveriges HR Förenings största uppgift är att hjälpa dig som medlem att navigera in i framtiden och driva HR utifrån ett etiskt, hållbart och mänskligt perspektiv. Vi ger dig verktyg till detta genom att vara en källa till fördjupade insikter och nya kunskaper. Bli medlem här.

  • Sveriges HR Förening är en mötesplats för dig som är engagerad inom HR och ledarskap. I vårt nätverk delar vi öppet med oss av erfarenheter och kunskap mellan varandra.
  • Vi belyser olika perspektiv och vill se dig utvecklas.
  • Vi är en självklar källa för relevanta nyheter och trender inom HR.
  • Vi ger dig inspiration, pålitlig och hållbar forskningsbaserad kunskap och utbildning.
VAD VI GÖR

Sveriges HR Förening stöttar dig i ditt arbete inom HR och ledarskap

Sveriges HR Förenings största uppgift är att hjälpa dig som medlem att navigera in i framtiden och driva HR utifrån ett etiskt, hållbart och mänskligt perspektiv. Vi ger dig verktyg till detta genom att vara en källa till fördjupade insikter och nya kunskaper. Bli medlem här.

  • Sveriges HR Förening är en mötesplats för dig som är engagerad inom HR och ledarskap. I vårt nätverk delar vi öppet med oss av erfarenheter och kunskap mellan varandra.
  • Vi belyser olika perspektiv och vill se dig utvecklas.
  • Vi är en självklar källa för relevanta nyheter och trender inom HR.
  • Vi ger dig inspiration, pålitlig och hållbar forskningsbaserad kunskap och utbildning.

"Vi har inte ännu hittat den rätta anpassningen mellan människa och maskin"

/ KERSTIN HESSELGREN
KERSTIN HESSELGREN

Vår grundare

Kerstin Hesselgren, valdes in som första kvinna i första kammaren i Sveriges riksdag 1921. I riksdagen arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade hon Sveriges HR Förening, som då hette Föreningen för Socialarbetare inom industri- och affärsliv. Hon var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter och såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte.

KERSTIN HESSELGREN

Vår grundare

Kerstin Hesselgren, valdes in som första kvinna i första kammaren i Sveriges riksdag 1921. I riksdagen arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade hon Sveriges HR Förening, som då hette Föreningen för Socialarbetare inom industri- och affärsliv. Hon var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter och såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte.

0