Samarbeten

Läs mer om våra samarbeten

Läs mer om våra samarbeten

CGHRM - Centrum för Global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) är en plattform som stärker svensk HRM-forskning genom att vara en samlingspunkt och kunskapsresurs inom HRM-området. CGHRM:s mål är att främja Sveriges konkurrenskraft genom att initiera och utveckla relevant forskning i samarbete med näringslivet och offentliga sektorn. Vi samarbetar med CGHRM med fokus på Cranet-undersökningen där vi tillsammans släpper två rapporter 2024 och stärker vår närhet till forskning.

Centrum för global HRM

IDG - Inner Development Goals

Samarbete med syfte att tillsammans skapa förståelse för den inre utvecklingen för att nå FNs globala mål och HRs viktiga roll i detta.

IDG
Inner development goals logo

Sveriges Företagshälsor

Samarbetet med syfte att lära av varandra och visa på styrkan i samarbete mellan HR och företagshälsovården.

Sveriges Företagshälsor

Sveriges Kommunikatörer

Sveriges kommunikatörer är medlemsorganisationen för kommunikationsexperter och blivande kommunikationsproffs. Genom utbildningar, nätverk och medlemskap främjas kompetensförsörjning samtidigt som föreningen inspirerar och skapar gemenskap. Samarbetet syftar till att lära av varandra och visa på styrkan i samarbete mellan HR och Kommunikation.

Sveriges Kommunikatörer