Styrelse

HR-föreningen styrs av föreningsstyrelsen som utses genom direktval av medlemmarna vid årsstämman efter förslag från valberedningen. Tillsvidare finns fem regionala styrelser som utses av föreningsstyrelsen – allt för att skapa värde för medlemmarna och bidra till att stärka HR-professionen.

HR-föreningen styrs av föreningsstyrelsen som utses genom direktval av medlemmarna vid årsstämman efter förslag från valberedningen. Tillsvidare finns fem regionala styrelser som utses av föreningsstyrelsen – allt för att skapa värde för medlemmarna och bidra till att stärka HR-professionen.

Styrelsen i Sveriges HR-förening

Styrelseordförande

Carina Malmgren Heander

Ledamot, ordförande region syd

Isabel Webrandt

Ledamot

Stina Åkerlind

Ledamot, ordförande region väst

Mimmi Cromberger

Ledamot, ordf Region Sydost

Jennifer Eriksson

Jenny de Raadt

Ledamot, ordförande region norr

Jenny de Raadt

Ledamot, ordförande region öst

Einar Humlin

Ledamot

Liselotte Bergmark

Ledamot

Joakim Romanus

Ordförande Valberedning

Ulrika Spåls

Valberedning

Fredrik Hillelsson

Valberedning

Martin Svedar

Valberedning

Madelene Hagman

Revisor

Nathalie Martio

Revisorssuppleant, Auktoriserad revisor, Partner, Baker Tilly Stockholm

Elena Entina

Verksamhetsrevisor

Cecilia Engelbrektsson

Bitr. revisor/Verksamhetsrevisor

Anna Siesing

Verksamhetsrevisor

Peter Munck af Rosenschöld

Styrelse region norr