Rapport:Lön

Lönekartläggning av HR-professionen 2018

Hur ser HR:s lön ut 2018? Nu kan du se resultatet från HR-föreningens löneundersökning bland medlemmarna.

Resultatet från löneundersökningen kan hjälpa till att öka transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för de som arbetar med HR-relaterade frågor i Sverige. Det kan ge en bild av hur förutsättningarna ser ut och visa på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader. Resultaten som framkommer ska ses som en indikation och riktning om läget på arbetsmarknaden, och inte som en absolut bild över verkligheten. För att vara statistiskt säkerställt hade underlaget behövt vara större.
Lönekartläggningen undersöker lön för roller som HR-generalist, HR-specialist, HR-strateg, HR Business Partner, HR-manager, HR-chef, HR-direktör och rekryterare.

 

Samtliga medlemmar i Sveriges HR Förening har erbjudits att medverka i lönekartläggningen och deltagandet har varit helt anonymt. Undersökningen och analysen är gjord av HR Commitment.

 

 

Mer på temat lön 

 

 

 

 

Jag vill läsa rapporten

Bli medlem
Kontakta oss

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat innehåll

Du har sett 4 av 19 relaterat innehåll