Rapport:Cranet

I den bästa av världar?

Ladda ner och läs denna rapport om organisering av HR/HRM i Sverige.

I rapporten beskrivs och diskuteras den svenska modellen för HRM som etablerades runt 1990 med ett omfattande överförande av ansvar till linjechefer med personalansvar. Denna modell blev yttermera blev accentuerad genom den centralisering av HR-funktionen och överföring av administrativa arbetsuppgifter till personalansvariga chefer som genomfördes runt 2010 i samband med konceptet ”HR-transformation”.

 

Diskussion kring den svenska modellen görs utifrån resultat från Cranet-undersökningen med koppling till HRM- organisering. Utifrån resultaten kan följande professionella och organisatoriska strategier för HRM skönjas i Sverige:

 

  • HR som en avskild och distinkt domän
  • HR som en strategisk funktion
  • En slimmad HR funktion

 

I rapporten diskuteras risken med att HRM-aktiviteter blir utförda i en för ringa omfattning med tanke på personalansvariga chefers arbetsbörda och den förhållandevis lilla storleken på personalfunktionerna. Det argumenteras för att allt inom HRM inte produceras bäst av personalansvariga chefer utan att aktiviteter kan bli bättre utförda av HR-medarbetare som kan har större möjligheter att fokusera på HR-arbetet, uppnå djupkunnighet och inte minst ha utrymme för att arbeta med utveckling. I rapporten benämns sådana medarbetare för HR- producenter och som utför arbete inom vad som kan kallas för HR-verkstäder. Dessa begrepp är valda för att undvika att HR inte bara skall hamna i en strategisk och konsultativ fålla som går ut på att tala om för andra vad de skall göra, utan också att för att betona att HR- funktionen bör ha en förmåga att genomföra aktiviteter i egen regi och bedriva utvecklingsarbete.

 

I rapporten presenteras tre förslag:

 

  • Stärk det strategiska HR-arbetet
  • Optimera linjechefers personalansvar
  • Utforska möjligheter med AI och IT

 

Ladda ner rapporten för att läsa mer.

 

Rapporten är genomförd och publicerad av CGHRM vid Göteborgs universitet, i samarbete med Sveriges HR-förening.

Jag vill läsa rapporten

Genom att du laddar ner rapporten godtar du integritetspolicyn

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat innehåll

Du har sett 4 av 19 relaterat innehåll