Nyhet:Lön

Ny lönestatistik för HR (för 2018)

Hur hänger lön och livsbalans ihop? Hur har vi det med jämlikheten? Och vad tjänar egentligen en HR-medarbetare som tar plats i ledningsgruppen?

Hur hänger lön och livsbalans ihop? Hur har vi det med jämlikheten? Och vad tjänar egentligen en HR-medarbetare som tar plats i ledningsgruppen?

 

Genom lönestatistik går det att utläsa förutsättningar i enskilda branscher, se trender men också uppmärksamma orättvisor. Sveriges HR Förening har, tillsammans med HR Commitment, undersökt lönerna bland våra medlemmar, såväl inom den privata som den offentliga sektorn.

 

Det finns många orsaker till varför det är viktigt med en uppfattning om löneläget på marknaden. Kunskap om löneläget är till exempel en förutsättning för att kunna sätta en marknadsmässig lön som engagerar och motiverar medarbetarna. Men det är också viktigt att se lönestatistiken i förhållande till andra yrkesgrupper.

 

– För oss på Sveriges HR Förening är det viktigt att flytta fram positionerna, att den kompetens som våra medarbetare har också belönas på arbetsmarknaden. Det tjänar alla på!, säger Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

 

I flera år har HR Commitment tagit fram lönestatistik för olika yrkeskategorier såsom bolagsjurister, compliance officers och dataskyddsspecialister – och nu också inom HR. De som erbjudits att delta är medlemmar i Sveriges HR Förening och samtliga har svarat anonymt. Totalt är det 1 168 personer som har svarat på enkäten, 435 personer från offentlig sektor och 733 från den privata sektorn.

 

– Mest överraskande var att en så stor del av de svarande anger att de sannolikt kommer att söka nytt jobb inom de närmaste två åren och att högre lön är den största enskilda faktorn för att söka nytt jobb, säger Erik Karlsson, vd på HR Commitment.

 

Här kan du som är medlem ladda ner rapporten

Not: I tabellen på sidan 35 kan det se ut som om männen i genomsnitt har något högre lön, vilket inte är en helt rättvisande bild. Att det ser ut så beror på att det procentuellt sett är fler chefer bland de 13 procent svarande männen jämfört med de 87 procent svarande kvinnorna.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 93 relaterade nyheter