Rapport:Omvärldsbevakning

Lönekartläggning av HR-professionen 2019

HR Commitment har för andra året i rad genomfört en löneundersökning bland Sveriges HR Förenings medlemmar. Nu finns den tillgäng för nedladdning.

HR Commitment har för andra året i rad genomfört en löneundersökning bland Sveriges HR Förenings medlemmar. Nu finns den tillgäng för nedladdning.

Resultatet från löneundersökningen kan hjälpa till att öka transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för de som arbetar med HR-relaterade frågor i Sverige. Det kan ge en bild av hur förutsättningarna ser ut och visa på trender, likheter och eventuella omotiverade skillnader. Resultaten som framkommer ska ses som en indikation och riktning om läget på arbetsmarknaden, och inte som en absolut bild över verkligheten. För att vara statistiskt säkerställt hade underlaget behövt vara större.

 

Samtliga medlemmar i Sveriges HR Förening har erbjudits att medverka i lönekartläggningen och deltagandet har varit helt anonymt. 2019 års lönekartläggning har utvecklats mot bakgrund av de positiva kommentarer och den konstruktiva feedback som förra årets respondenter gav. Det gör att vissa av frågeställningarna inte har jämförande siffror från 2018.

 

Har du frågor kring lönekartläggningen? Kontakta info@sverigeshrforening.se 

Jag vill läsa rapporten

Bli medlem
Kontakta oss

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat innehåll

Du har sett 4 av 13 relaterat innehåll