Podcast:Fråga forskaren

35. Bengt Larsson– Individuell lönesättning från policy till praktik 

Hur ser Bengt Larsson på möjligheterna och hur ser han på svårigheterna med att få individuell lönesättning att fungera? Vilka faktorer motiverar eller demotiverar?

51 minuter
Fråga Forskaren fortsätter på temat lön och mer specifikt om individuell lönesättning och dess förutsättningar. En tillbakablick om drivkrafterna bakom införandet av individuell lönesättning på arbetsmarknaden och vad man önskar åstadkomma.
Det blir diskussion om betydelsen av lönekriteriernas utformning, hur de bör konkretiseras samt vikten av en gemensam förståelse och förberedelse av vad det är man som enskild medarbetare förväntas prestera utifrån kriterierna både bakåt och framåt för att påverka sin prestation och därmed sin löneutveckling. Hur ser Bengt på möjligheterna och hur ser han på svårigheterna med att få individuell lönesättning att fungera? Vilka faktorer motiverar eller demotiverar?
Bengt Larsson är professor i sociologi vid Linneuniversitetet och Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen är inom området ekonomisk sociologi/ekonomi och samhälle. Han forskar för närvarande om partsrelationer i Europa, samt individuell lönesättning.
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll