Nyhet:Workshop

Från ord till handling - 10 workshops till dig som är medlem

HR-föreningen erbjuder nu tillsammans med Trustivide tio workshops som du kan använda för att ta dig an Inner Development Goals ramverk på ett praktiskt.

HR-föreningen och Inner Development Goals (IDG) valde under 2023 att kroka arm för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att nå FN:s 17 globala mål. 

 

Inner Development Goals har utvecklat ett ramverk, utifrån omfattande forskning, som visar på behovet av och vilka förmågor vi människor behöver utveckla för att bidra till en hållbar omställning. HR-föreningens medlemmar har alla förutsättningar med sin kompetens att bidra till att företag och organisationer i Sverige tar sig an denna viktiga omställning.

 

HR-föreningen erbjuder nu tillsammans med Trustivide tio workshops som du kan använda för att ta dig an Inner Development Goals ramverk på ett praktiskt sätt. Vi hoppas att du ska ha stor nytta av detta i arbetet med att ta nästa steg från kunskap till handling utifrån IDG:s ramverk med de fem dimensionerna Vara/Being, Tänka/Thinking, Relatera/Relating, Samarbeta/Collaborating och Agera/Acting. Tillsammans kan vi bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Som medlem i HR-föreningen har du nu möjlighet att ladda ner följande workshops:

 

 

De tio workshops ovan är framtagna av Trustivide och speciellt utvalda till dig som är medlem i HR-föreningen. De ingår i en större bibliotek av workshops från Trustivide, som samtliga hjälper dig och din organisation att utforska och lära tillsammans, utifrån Inner Development Goals ramverk.

 

Nyfiken på att höra med om Inner Development Goals och samarbetet med HR-föreningen? Lyssna på avsnitt 60 av Fråga forskaren med IDG:s Jan Artem Henriksson som gäst.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter