HR-forskningspriset

Premierar värdefull forskning

HR-forskningspriset

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Uppmärksammar värdefullt bidrag till HR-professionen

 

HR-forskningspriset avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området. Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.

 

 

Detta innebär utmärkelsen

 

  • Årets HR-forskningspris 2023 delas ut och uppmärksammas under föreningens event HR Dagarna.
  • Mottagarna av utmärkelsen kommer att ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom HR-föreningens kanaler.
  • 40 000 kronor att skänka till välgörande ändamål och ett formellt diplom.

 

 

Jury

 

Juryn utgörs av representater för de samarbetspartners som står bakom HR-forskningspriset, samt professorer:

 

 

 

Nominera bidrag till HR-forskningspriset

 

Nomineringen för 2023 stängdes den 9 juni.

 

 

HR-forskningspriset har tilldelats följande

 

 

2021/2022: Så hanteras gränsen mellan arbetsliv och privatliv i ett allt mer digitaliserat arbetsliv

 

Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper på Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för deras studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.

 

Deras forskning bidrar med insikter om variationen i individers ”tillgänglighetsstrategier” samt hur känslor från privatlivet spiller över till arbetslivet och vice versa. Genom att belysa hur dessa processer påverkar återhämtning ger deras forskning viktiga bidrag till kunskapen om ett hållbart arbetsliv. Forskningen bidrar också med konkreta verktyg och strategier för att matcha individens och organisationens behov och preferenser avseende den ”digitala tillgängligheten” i ett hybridiserat arbetsliv.

 

Tips! Lyssna på Kristinas och Calles medverkan i avsnitt 37 av HR-föreningens podd Fråga forskaren.

 

2020: Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries

 

Rebecka Cowen Forssell tilldelas Årets HR-forskningspris 2020 för sin avhandling ”Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries”. Avhandlingen belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser. Avhandlingen visar hur digitala kanalers tillgänglighet och relativa anonymitet ändrar maktdynamik och gränser vilket skapar nya typer av förövare och offer för mobbning.

 

2019: Ohövliga beteenden på våra arbetsplatser

 

Kristoffer Holm är forskare på centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö Universitet. 2019 fick han ta emot Årets HR-forskningspris för hans studier om ohövliga beteenden på våra arbetsplatser, “workplace incivility”, och hur de sprids i våra organisationer.

 

Tips! Lyssna på Kristoffers medverkan i avsnitt 30 av HR-föreningens podcast Fråga forskaren.

 

2018: Hälsofrämjande ledarskap & forskningsbaserade verktyg för interventioner på olika systemnivåer

 

Lotta Dellve, Göteborgs universitet, och Andrea Eriksson, Kungliga Tekniska Högskolan, prisades 2018 för deras forskning om hälsofrämjande ledarskap och framtagandet av forskningsbaserade verktyg för interventioner på olika systemnivåer.

 

 

2017: HR-arbete i professionsbaserade organisationer

 

Johan Alvehus, Lunds universitet, prisades 2017 för sin forskning kring HR-arbete i professionsbaserade organisationer.

Vi står bakom HR-forskningspriset

Relaterade nyheter

Utmärkelser & initiativ

HR-föreningen delar årligen ut ett antal utmärkelser för att lyfta fram spännande initiativ, betydande forskning, värdefull kunskap och stora gärningar.

Se alla utmärkelser