HR-forskningspriset

Premierar värdefull forskning

HR-forskningspriset

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Uppmärksammar värdefullt bidrag till HR-professionen

 

HR-forskningspriset avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området. Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.

 

 

Detta innebär utmärkelsen

 

  • HR-forskningspriset 2024 delas ut och uppmärksammas under HR-föreningens event HR Dagarna som i år arrangeras den 23-24 oktober.
  • Mottagarna av utmärkelsen kommer att ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom HR-föreningens kanaler.
  • 40 000 kronor, varav 20 000 kronor att skänka till av pristagaren/pristagarna valfritt välgörande ändamål samt ett formellt diplom.

 

 

Kriterier och bedömning

 

  • Utmärkelsen avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden.
  • Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området.
  • Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.
  • Forskningen som nomineras till HR-forskningspriset 2024 ska vara aktuell och publicerad under år 2022, 2023 eller våren 2024.

 

Jury

 

Juryn för priset utgörs av representanter för de samarbetspartners som står bakom HR-forskningspriset: Sveriges HR-förening, Centrum för global HRM, IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Studentlitteratur och Akademikerförbundet SSR.

 

 

Nominera bidrag till HR-forskningspriset

 

Forskning som uppfyller kriterierna kan nomineras senast 15 maj 2024. Nomineringen skickas in genom att fylla i formuläret: https://akademssr.se/node/27923

 

Här kan du som önskar ladda ner informationsmaterial (pdf).

 

 

HR-forskningspriset har tilldelats följande

 

2023: Forskning om talent management

 

Daniel Tyskbo (Dr. i Företagsekonomi inr. Management & Organisation Assistant Professor Högskolan i Halmstad) och Wajda Wikhamn (Docent i Företagsekonomi inr. Management & Organisation och Professor BI Norwegian Business School) tilldelas Årets HR-forskningspris 2023 för deras forskning om talent management som på ett övertygande sätt visar på de olika reaktionerna som uppstår när individer utpekas som talanger.

 

Deras forskningen visar att sådant utpekande utgör en så kallad ”mixed blessing” genom att det skapar förväntningar som kan vara svåra att upprätthålla. Det är därför viktigt att det skapas realistiska förväntningar och att företagen arbetar långsiktig med talangerna och försöker undvika att negativa upplevelser uppstår. Studien varnar därför för ett okritiskt användande av vanliga metoder inom talent management. Forskningen har blivit publicerad i den mycket ansedda tidskriften Human Resource Management Journal.

Läs hela nyheten här.

 

2021/2022: Så hanteras gränsen mellan arbetsliv och privatliv i ett allt mer digitaliserat arbetsliv

 

Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper på Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för deras studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.

 

Deras forskning bidrar med insikter om variationen i individers ”tillgänglighetsstrategier” samt hur känslor från privatlivet spiller över till arbetslivet och vice versa. Genom att belysa hur dessa processer påverkar återhämtning ger deras forskning viktiga bidrag till kunskapen om ett hållbart arbetsliv. Forskningen bidrar också med konkreta verktyg och strategier för att matcha individens och organisationens behov och preferenser avseende den ”digitala tillgängligheten” i ett hybridiserat arbetsliv.

 

Tips! Lyssna på Kristinas och Calles medverkan i avsnitt 37 av HR-föreningens podd Fråga forskaren.

 

2020: Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries

 

Rebecka Cowen Forssell tilldelas Årets HR-forskningspris 2020 för sin avhandling ”Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries”. Avhandlingen belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser. Avhandlingen visar hur digitala kanalers tillgänglighet och relativa anonymitet ändrar maktdynamik och gränser vilket skapar nya typer av förövare och offer för mobbning.

 

2019: Ohövliga beteenden på våra arbetsplatser

 

Kristoffer Holm är forskare på centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö Universitet. 2019 fick han ta emot Årets HR-forskningspris för hans studier om ohövliga beteenden på våra arbetsplatser, “workplace incivility”, och hur de sprids i våra organisationer.

 

Tips! Lyssna på Kristoffers medverkan i avsnitt 30 av HR-föreningens podcast Fråga forskaren.

 

2018: Hälsofrämjande ledarskap & forskningsbaserade verktyg för interventioner på olika systemnivåer

 

Lotta Dellve, Göteborgs universitet, och Andrea Eriksson, Kungliga Tekniska Högskolan, prisades 2018 för deras forskning om hälsofrämjande ledarskap och framtagandet av forskningsbaserade verktyg för interventioner på olika systemnivåer.

 

 

2017: HR-arbete i professionsbaserade organisationer

 

Johan Alvehus, Lunds universitet, prisades 2017 för sin forskning kring HR-arbete i professionsbaserade organisationer.

Vi står bakom HR-forskningspriset

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 8 relaterade nyheter

Utmärkelser & initiativ

HR-föreningen delar årligen ut ett antal utmärkelser för att lyfta fram spännande initiativ, betydande forskning, värdefull kunskap och stora gärningar.

Se alla utmärkelser