Kerstin Hesselgren-priset

Om utmärkelsen

Kerstin Hesselgren-priset delas årligen ut av HR-föreningen till en förebild som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Pristagarens, eller pristagarnas, beslut och handlingar präglas av civilkurage, mod och frispråkighet.

Kerstin Hesselgren-priset är instiftat till HR-föreningens grundare Kerstin Hesselgrens minne och har delats ut av HR-föreningens styrelse sedan 2019. Kerstin Hesselgren-priset delas ut till en förebild som verkat i Kerstins anda och som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Pristagarens, eller pristagarnas, beslut och handlingar präglas av civilkurage, mod och frispråkighet.

 

Pristagaren av Kerstin Hesselgren-priset erhåller ett livslångt hedersmedlemskap i HR-förening samt en summa om 10 000 kronor att skänka till en ideell organisation som pristagaren själv väljer. Pristagaren och dennes gärning uppmärksammas också i HR-föreningens kanaler.

 

 

Jury

 

Jury utgörs av styrelsen för HR-föreningen.

 

 

Utmärkelsen har tilldelats följande:

 

2023

Med mod och beslutsamhet verkar Nora Bavey för mångfald och inkludering i tech-branschen. Hennes övertygelse om att en hållbar och rättvis framtid bygger på principen om ägarskap är djupt rotad. Genom hennes vision har hon med hjälp av statistik, forskning och en betydande dos av personliga erfarenheter blottlagt hur vi som samhälle går miste om enorm potential och nyskapande idéer när den existerande mångfalden inte tas till vara på.
Läs mer här.

 

2022

 

Caroline Farberger har visat prov på både civilkurage och stort mod genom att vara Sveriges första toppchef i näringslivet som offentligt delat med sig av sin transitionsresa. Hennes livsberättelse har bidragit till att belysa ojämställdhet och vikten av inkludering, och hon har verkat aktivt i sina chefsroller för att göra skillnad. Genom sitt personliga mod och sitt stora engagemang har hon verkat för att lyfta frågan om jämlikhet och inkludering på arbetsplatser och i samhället.

 

 

2021

 

Precis som Kerstin Hesselgren gjorde så arbetar Amanda Lundeteg aktivt och engagerat inom jämställdhetsfrågor. Genom stiftelsen AllBright verkar hon för mångfald i Sveriges näringsliv. I snart 10 år har hon sett till att frågan ständigt är på bordet, såväl i företagen som i samhällsdebatten, genom statistik och fakta för hur verkligheten ser ut när det kommer till jämlikhet i ledning och styrelse inom svenskt näringsliv. På kreativa sätt har Amanda inte bara tydliggjort utmaningar utan också skapat uppmärksamhet och engagemang kring lösningar, som gett tydliga resultat.

 

2020

 

Genom sitt yrkesverksamma liv engagerade Barbro Westerholm sig i många viktiga frågor kring mänskliga rättigheter och jämlikhet, vilket gjort livet och arbetslivet väldigt mycket bättre för många människor. Med mod och engagemang har hon kämpat mot ålderism, för jämställdhet och för HBTQ-frågor, genom bland annat att driva avskaffandet av sjukdomsklassificeringen av homosexualitet.

 

2019

Anne Ramberg är en flitig debattör i den offentliga debatten när det kommer till frågor som bidrar till att stärka det hållbara och goda samhället, och det gör hon med en stor dos mod och civilkurage.

HR-föreningens grundare

Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter. Hon såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte. År 1921 valdes hon in i Sveriges riksdag, som första kvinna i första kammaren. Där arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade Kerstin den ideella branschföreningen HR-förening, då med namnet Socialarbetare inom industri och affärsvärld.

Lästips 1
Lästips 2

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 5 relaterade nyheter

Utmärkelser & initiativ

HR-föreningen delar årligen ut ett antal utmärkelser för att lyfta fram spännande initiativ, betydande forskning, värdefull kunskap och stora gärningar.

Se alla utmärkelser