Årets HR-bok

Aktualitet, angelägenhet och användbarhet

Årets HR-bok

Årets HR-bok är en utmärkelse från HR-föreningen som belönar den bok som gett ett extraordinärt stöd till de som arbetar med människors utveckling på arbetsplatser.

Årets HR-bok är en utmärkelse från HR-föreningen som belönar den bok som gett ett extraordinärt stöd till de som arbetar med människors utveckling på arbetsplatser.

 

Utmärkelsen har delats ut sedan 1982 och böckerna bedöms av en bokjury bestående av en grupp av föreningens medlemmar.

 

Kriterier

  • Böckerna bedöms efter kriterierna aktualitet, angelägenhet och användbarhet
  • Författaren, eller författarna, behöver vara verksamma i Sverige 
  • Boken som får ta emot utmärkelsen ska vara utgiven i första upplagan under det år som utmärkelsen delas ut eller föregående år. 

 

Jury

Bokjuryn består av ett tiotal medlemmar från HR-föreningen som alla älskar att läsa böcker inom HR, ledarskap och andra angränsande områden. Juryarbetet leds av bokjuryns ordförande Camilla Häggroth. Årets jury består av Johan Hydén, Patrizia Bricca, Patrik Reman, Maria Engdahl, Åsa Axelsdotter, Elisabet Östlund och Sofie af Ekenstam.

 

Juryarbetet sträcker sig från vår till nästkommande vår det år som utmärkelsen delas ut. 

 

 

Nominera böcker – gör så här:

 

  • Skicka ett mejl till info@hrforeningen.se med rubriken “Årets HR-bok”. Inkludera en kort beskrivning om boken som du nominerar. Är du författaren eller från förlaget som ger ut boken, inkludera även dina kontaktuppgifter. Du kan nominera böcker t.o.m. 2024-04-30.
  • Bokjuryn gör sedan en bedömning om vilka böcker som är intressanta att gå vidare med och tar därefter kontakt med författaren/förlaget för läsexemplar. 

 

 

Årets HR-bok har de senaste åren gått till:

 

2023

 

“BOLD – strategisk HR-arbete i en ny tid” av Katarina Berg, m.fl. (Sanoma Utbildning).

 

Med djärva ackord och modiga texter står denna kompletta låtkatalog ut – och är den musik vi har överst på vår playlist…

BOLD är den kompletta och självklara HR-boken som tydligt och enkelt beskriver vad det mångfacetterade HR-arbetet egentligen går ut på.

Boken innehåller många värdefulla insikter och verktyg för att bli mer modig i HR-arbetet. En av de mer fascinerande delarna av boken är introduktionen till Spotifys “HR-paletten”, en samling av 171 olika kunskaps- och expertområden inom HR. För att lyckas i HR-arbetet, måste man behärska hela denna palett och kunna skräddarsy den efter sin egen organisations unika behov.

För att driva en effektiv och global affärsstrategi, betonar författarna vikten av en stark företagskultur där alla anställda känner att de arbetar mot ett gemensamt syfte – oavsett var i världen de är. Här spelar HR en kritisk roll.

Om du vill utveckla och utmana ditt HR-arbete erbjuder denna bok både inspiration och praktiska verktyg. Den är ett måste för varje HR-professionell och affärsledare som vill ta sin organisation till nästa nivå.

 

2022

 

”Upskill och reskill. Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och organisation” av Pär Lager (Sanoma Utbildning).

 

Hur gör vi lärande till en del av vårt arbetsliv och vår vardag? Den här boken ger dig många tips och praktiska exempel. I denna bok får du bland annat verktyg för analys av långsiktig kompetensmålsättning, hur du analyserar kompetensbehovet och gör en after action review efter en utvecklingsinsats.

 

 

2021

 

“Vägra väggen – facit till hållbara medarbete” av Maria Ergül (Sanoma Utbildning).

 

Intensiteten och kraven på effektivitet i arbetslivet ökar ständigt och inte sällan på bekostnad av hälsa och välmående.  Med en gedigen grund i lagstiftning och aktuell forskning ger denna bok en mycket tydlig bild av hur både ledare och medarbetare kan arbeta proaktivt för att främja mänsklig hållbarhet. Samtidigt får vi konkreta verktyg för att hantera rehabilitering och säkra stabil återgång i arbete. Det du som chef väljer att göra idag kommer spela roll för hur din medarbetare mår imorgon.

 

 

2020

 

“Facilitera! : allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops” av Anna Gullstrand (Liber).

 

Facilitera! är en bok som i vår komplexa och snabbt föränderliga värld, kantad av både osäkerhet och ökade krav på effektivitet ger en handfast guidning med konkreta verktyg till alla som vill leda en grupp för att nå enastående resultat genom att ta vara på kraft, kreativitet och kompetens. Nycklarna för att nå framgång och utveckla nytt tillsammans är att skapa trygghet, delaktighet och engagemang och resultatet bidrar också till ökat välmående, kvalitet och lärande.

 

 

2019

 

“Digitaliseringen och arbetsmiljön” av Jan Gulliksen, Ann Lantz, Åke Walldius, Bengt Sandblad och Carl Åborg (Studentlitteratur).

 

Boken varvar teori och praktik på ett tillgängligt sätt vilket ger ett helhetsperspektiv på vad det innebär att praktiskt arbeta med arbetsmiljö i ett allt mer digitaliserad värld. Författarna tar avstamp i en modern syn på organisationer för att därigenom, med skärpa och klarhet, både problematisera och exemplifiera hur arbetslivet påverkas av digitaliseringen. Läsarna får ta del av värdefulla insikter av de utmaningar som fortfarande finns kvar för att varje individ ska få en bättre arbetsvardag i framtiden. Därigenom kommer vi som läsare ett steg närmare i att utnyttja möjligheterna, det positiva i digitaliseringen för att samtidigt kunna skapa goda och hållbara arbetsmiljöer. Med denna bok som grund kan chefer, medarbetare och HR som profession bli tydligare i sin kravställning i syfte att få mer av de digitala verktyg vi väljer att använda.

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 6 relaterade nyheter

Utmärkelser & initiativ

HR-föreningen delar årligen ut ett antal utmärkelser för att lyfta fram spännande initiativ, betydande forskning, värdefull kunskap och stora gärningar.

Se alla utmärkelser