Nyhet:HR-forskningspriset

Nu öppnar nomineringen till HR-forskningspriset 2024

Forskar du, eller känner du någon som har bedrivit betydelsefull forskning inom områden relaterade till människa, organisation och arbetsliv? Då är det nu dags att nominera detta forskningsarbete till HR-forskningspriset 2024.

Forskar du, eller känner du någon som har bedrivit betydelsefull forskning inom områden relaterade till människa, organisation och arbetsliv? Då är det nu dags att nominera detta forskningsarbete till HR-forskningspriset 2024.

 

HR-forskningspriset premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis Human Resource Management, organisation, ledarskap och andra angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

 

Detta innebär utmärkelsen

 

  • HR-forskningspriset 2024 delas ut och uppmärksammas under HR-föreningens event HR-dagarna som i år arrangeras den 23-24 oktober.
  • Mottagarna av utmärkelsen kommer att ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom HR-föreningens kanaler.
  • 40 000 kronor, varav 20 000 kronor att skänka till av pristagaren/pristagarna valfritt välgörande ändamål samt ett formellt diplom.

 

Kriterier och bedömning

 

  • Utmärkelsen avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden.
  • Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området.
  • Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.
  • Forskningen som nomineras till HR-forskningspriset 2024 ska vara aktuell och publicerad under år 2022, 2023 eller våren 2024.

 

Jury

 

Juryn för priset utgörs av representanter för de samarbetspartners som står bakom HR-forskningspriset: Sveriges HR-förening, Centrum för global HRM, IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Studentlitteratur och Akademikerförbundet SSR.

 

Nominering

 

Forskning som uppfyller kriterierna kan nomineras senast 15 maj 2024.

 

Nomineringen skickas in genom att fylla i formuläret här: https://akademssr.se/node/27923

 

Här kan du som önskar ladda ner informationsmaterial om utmärkelsen och hur du nominerar (pdf).

 

 

 

Om HR-forskningspriset

 

HR-forskningspriset är ett initiativ från Sveriges HR-förening tillsammans med Centrum för global HRM, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Studentlitteratur och Akademikerförbundet SSR. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och premiera betydelsefull forskning inom HR-området.

 

 

Kontakt

 

Frågor kring HR-forskningspriset hänvisas till:

 

HR-föreningen, Johanna Flanke, johanna.flanke@hrforeningen.se

 

Centrum för Global HRM, Stefan Tengblad, stefan.tengblad@gu.se

 

IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet, Olof Karnell, olof.karnell@ipf.se

 

Studentlitteratur, Ola Håkansson, Ola.Hakansson@studentlitteratur.se

 

Akademikerförbundet SSR, Maria Fladvad, maria.fladvad@akademssr.se

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter