Se alla nyheter

Årets HR-bok 2022 utsedd: "Upskill och reskill. Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och organisation"

2022-10-14

Under HR Dagarnas sista eventdag delade Sveriges HR Förening ut utmärkelsen Årets HR Bok. Utmärkelsen gick i år till boken ”Upskill och reskill. Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och organisation” av Pär Lager (Sanoma Utbildning).

Årets HR-bok är en utmärkelse från Sveriges HR Förening som belönar den bok som gett ett extraordinärt stöd till de som arbetar med människors utveckling på arbetsplatser. Priset har delats ut sedan 1982 och böckerna bedöms av en bokjury efter kriterierna aktualitet, angelägenhet och användbarhet. Författaren, eller författarna, behöver vara verksamma i Sverige och boken som utses ska vara utgiven i första upplagan under 2021/2022.

Så här motiverade bokjuryns ordförande Johanna Thermaenius valet av Årets HR Bok 2022:

”Hur gör vi lärande till en del av vårt arbetsliv och vår vardag? Den här boken ger dig många tips och praktiska exempel. I denna bok får du bland annat verktyg för analys av långsiktig kompetensmålsättning, hur du analyserar kompetensbehovet och gör en after action review efter en utvecklingsinsats.”

Nominerade till Årets HR Bok 2022 var: 

  • Årets pristagare: ”Upskill och reskill. Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och organisation” av Pär Lager (Sanoma Utbildning).
  • ”Målstyrning med OKR – från teori till resultat” av Niklas Olsson (Liber).
  • ”Tillitsbaserat ledarskap – handbok för chefer och medarbetare” av Charlotta Lundgren (Liber).

Kontakt

För mer info, vänligen kontakta:

Elin Widmark, kommunikations- och marknadsansvarig Sveriges HR Förening, elin.widmark@sverigeshrforening.se

0