UTBILDNING

Strategisk lönebildning

Om utbildningen

Programmet passar dig som ansvarar för lönebildning och vill stärka din förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor som lönestruktur och lönerelationer.

Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare och nya krav ställs på kvalitativt genomförda lönesamtal. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för lönebildning arbetar långsiktigt och strategiskt och belyser detta ur ett verksamhetsperspektiv. Programmet, som är en endagsutbildning, går igenom detta och mer om hur lönebildning bidrar till lönsamhet och effektivitet i en organisation.

Innehåll:

  • Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Föreläsare:

Ann-Marie Strandell
Ann-Marie är konsult och senior rådgivare inom företaget Sysarb Group AB. Hon har arbetat med lönebildning de senaste 20 åren och är idag tillsammans med sina kollegor marknadsledande inom lönekartläggning..

Pris: 6 900* kr
Medlemspris: Kostnadsfritt för HR PRO &
5 520* kr för HR BAS
*Pris exkl. moms

Anmälan

Stockholm 8/9
Tid: 09.00-17.00

Göteborg 10/11
Tid: 09.00-17.00

Bli medlem
och gå utbildningen utan kostnad!

Med ett HR PRO-medlemskap ingår denna utbildning utan extra kostnad. Som HR BAS-medlem får du 20% rabatt på ordinarie pris.

Bli medlem
och gå utbildningen utan kostnad!

Med ett HR PRO-medlemskap ingår denna utbildning utan extra kostnad. Som HR BAS-medlem får du 20% rabatt på ordinarie pris.

0