Podcast:Fråga forskaren

39. Stefan Tengblad – Svenska Cranetstudien 2021

Hör mer om den senaste Cranetstudien, världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor.

49 minuter
Stefan Tengblad
Hör mer om den senaste Cranetstudien, världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor. Studien som ca vart femte år genomförs i Sverige och över 40 andra länder tar fram angelägen kunskap om hur HR-området och HR-professionen utvecklas. Gäst är Stefan Tengblad, professor i HRM vid Göteborgs Universitet.
Även om arbetet pågår för fullt med att analysera resultatet får vi en inblick i delar av det svenska resultatet. Vi svarar bland annat på frågorna: Vad har förändrats och utvecklats sedan den senaste studien 2014? Vad för kompetenser/bakgrunder skulle behövas i ett HR-dream team? Vad kan organisationer och företag i allmänhet och HR funktionen i synnerhet lära och ha för nytta av studiens resultat?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 129 relaterat innehåll