Podcast:Fråga forskaren

75. Magnus Lodefalk - AI och arbetsmarknaden

I detta avsnitt träffar Johan och Zorica Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro Universitet och initiativtagare till det tvärvetenskapliga och internationella forskningslaboratoriet AI-Econ Lab.

51 minuter

I detta avsnitt träffar Johan och Zorica Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro Universitet och initiativtagare till det tvärvetenskapliga och internationella forskningslaboratoriet AI-Econ Lab. Ett samtal med utgångspunkt i Magnus forskning och bok, ”Artificiell Intelligens och jobben”. Det handlar om allt från vad som skiljer AI mot andra tekniska intåg till att AI förmodas påverka nästa alla jobb i termer av löneutveckling, produktivitet, kompetenskrav och innehåll.

 

Vad kan styrelser och företagsledningar göra för att inventera hur AI kan och kommer att påverka verksamheten, dess yrken och enskilda individer? Lyssna in på avsnittet som har en positiv ansats och ett budskap om att framtiden blir vad vi tillsammans gör den till genom tankesättet We should not ask what AI will do to us but what AI can do for us. 

 

 

Magnus Lodefalk är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet samt forskare vid Ratio. Han initierade år 2019 det tvärvetenskapliga och internationella forskningslaboratoriet AI-Econ Lab (www.ai-econlab.com) för forskning om AI:s påverkan på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på tjänster och tjänstemän. Lodefalks forskning har ofta handlat om vad som driver och hindrar företagstillväxt samt effekterna av sådana faktorer på jobb, löner och ekonomisk tillväxt. Han har exempelvis studerat effekter av ny teknik, såsom artificiell intelligens, offentlig politik, exempelvis inom utrikeshandeln, migration och tjänstefiering. 

 

Länkar till mer info: 

Magnus Lodefalks bok ”Artificiell intelligens och jobben”, utgiven av Ratio. 

Kurs om ”AI och (r)evolutionen av arbetslivet”, Örebro universitet. 

AI-Econ Lab:s hemsida, med forskningsstudier, etc. 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 131 relaterat innehåll