Podcast:Fråga forskaren

76. Magdalena Ramstedt Stadin – AI och arbetsmiljö

Zorica och Johan fortsätter att utforska hur den ökade användningen av digitala verktyg, AI och robotisering påverkar våra arbetsplatser och dess arbetsmiljö.

46 minuter

Zorica och Johan fortsätter att utforska hur den ökade användningen av digitala verktyg, AI och robotisering påverkar våra arbetsplatser och dess arbetsmiljö. Utgångspunkten för detta avsnitt är Magdalena Ramstedt Stadins doktorsavhandling om digital stress och kunskapssammanställningen ”Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön”.

 

Vad är digital stress och kan man säga något om vilka som riskerar att drabbas? Kunskaper om hur tekniken påverkar människors arbetsförhållanden och arbetsmiljö är viktiga, dels för att förstå de förändringar som sker, dels för att kunna arbeta förebyggande.

 

Att beakta arbetsmiljöaspekter redan vid planering, utveckling och införande av ny teknik är viktigt och därför är det så intressant att ta del av de insikter som den aktuella kunskapssammanställningen kan ge oss – och som du får lyssna till i det här avsnittet. 

 

 

 

Om Magdalena Ramstedt Stadin  

Magdalena Ramstedt Stadin är forskare i människa-datorinteraktion vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Ramstedt Stadin disputerade i hälsa- och vårdvetenskap 2020 med avhandlingen ”The digitalised work environment: Health, experiences and actions” där hon bland annat studerat IT-stress i arbetslivet.

 

På senare tid har hennes intresse riktats mot hur avancerade tekniker som artificiell intelligens (AI) och robotar påverkar arbetsmiljöhälsan från olika perspektiv, inte minst i hälso- och sjukvården. Hon är även medförfattare till MYNAKs kunskapssammanställning ”Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön”, från 2022.  

 

 

Vill du veta mer? Tips från avsnittets forskare: 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll