Podcast:Fråga forskaren

38. Johan Alvehus – Ledarskapets förutsättningar och värdet av att vara en förebild 

I detta avsnitt får du höra mer om “kollektivt ledarskap”.

50 minuter
Johan Alvehus
Lyssnarna har önskat att belysa ”kollektivt ledarskap” och det har vi givetvis tagit till oss och i detta avsnitt tillsammans med Johan Alvehus pratar vi delvis om kollektivt ledarskap men också om det faktum att enligt Johan inte finns tydlig ledarskapsforskning som påvisar att ledarskap har den stora betydelse som ofta framställs. Johan beskriver att det är svårt att hitta särskilt tydliga handlingsmönster eller egenskaper som ger upphov till effektivt ledarskap. Vi pratar också om de specifika förutsättningar gällande styrning och ledning inom starka professions- och kunskapsintensiva organisationer och hans senaste studie av tre globala organisationer av denna typ som pekar på tre områden som chefer måste balansera: skapande av legitimitet genom framgång i kärnverksamheten, utövande av balanserad kontroll samt politisk fingertoppskänsla.
Johan Alvehus är docent och jobbar vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. I sin forskning fokuserar han på ledning och styrning i professionsorganisationer med fokus på ledarskap i komplexa hierarkier, professionaliseringsprocesser, vilken roll institutionella logiker spelar i organiseringens vardag, samt frågor om vad ledarskap egentligen handlar om. Han kom nyligen ut med boken The Logic of Professionalism (Bristol University Press). Han är chefredaktör för tidskriften Organisation & Samhälle.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll