Nyhet:Kerstin Hesselgren-priset

Nora Bavey tilldelas Kerstin Hesselgren-priset 2023

Under HR-dagarna 2023 sista dag delades det årliga Kerstin Hesselgren-priset ut till Nora Bavey. Utmärkelsen är instiftad av till minne av HR-föreningens grundare.

Idag utsågs Nora Bavey till årets mottagare av Kerstin Hesselgren-priset. Priset delas årligen ut av Sveriges HR-förening till en förebild som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Pristagarens, eller pristagarnas, beslut och handlingar präglas av civilkurage, mod och frispråkighet. 

 

Med mod och beslutsamhet verkar Nora Bavey för mångfald och inkludering i tech-branschen. Hennes övertygelse om att en hållbar och rättvis framtid bygger på principen om ägarskap är djupt rotad. Genom hennes vision har hon med hjälp av statistik, forskning och en betydande dos av personliga erfarenheter blottlagt hur vi som samhälle går miste om enorm potential och nyskapande idéer när den existerande mångfalden inte tas till vara på. 

 

– Noras, i likhet med Kerstin Hesselgrens, envisa engagemang, orädda sätt att ta sig an nya utmaningar och strategiska tillvägagångssätt har kraft att forma en framtid som är både inkluderande och framåtriktad, säger Carina Malmgren Heander, styrelseordförande för Sveriges HR-förening.
 

– Jag är djupt hedrad och tacksam för detta pris. För mig är jämlikhet i alla dess former en av de mest grundläggande pelarna för en hållbar och rättvis framtid. Att arbeta för mångfald och inkludering inom tech-branschen har varit en passion och en övertygelse för mig. Jag tror starkt att ägarskap är nyckeln till denna jämlikhet. Varje röst och perspektiv är värdefulla, och när vi omfamnar mångfalden, öppnar vi dörren till oändliga möjligheter och nyskapande. Jag är fast besluten att fortsätta mitt arbete med att forma en framtid som är inkluderande och rättvis i alla aspekter. Tack till alla som har stöttat mig på den här resan och tack för detta enorma erkännande, säger Nora Bavey 

 

 

Det här är Kerstin Hesselgren-priset 

 

Kerstin Hesselgren-priset är instiftat till Kerstin Hesselgrens minne och har delats ut av Sveriges HR-förenings (HR-föreningen) styrelse sedan 2019. Tidigare pristagare är Caroline Farberger, Anne Ramberg, Barbro Westerholm och Amanda Lundeteg. Pristagaren av Kerstin Hesselgren-priset erhåller ett livslångt hedersmedlemskap HR-föreningen samt en summa om 10 000 kronor att skänka till en ideell organisation som pristagaren själv väljer. 

 

– Summan donerar jag till Amnesty Sverige, för all deras viktiga arbete att synliggöra och arbeta för ett jämlikt samhälle med fokus på mänskliga rättigheter, säger Nora Bavey. 

 

Kerstin Hesselgren var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter. Hon såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte. År 1921 valdes hon in i Sveriges riksdag, som första kvinna i första kammaren. Där arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade Kerstin den ideella branschföreningen Sveriges HR-förening (HR-föreningen), då med namnet Socialarbetare inom industri och affärsvärld. 

Pressfrågor

HR-föreningen

Elin Widmark

Kommunikation- och marknadsansvarig

 

Kontakt

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 92 relaterade nyheter