Nyhet:Årets HR-forskningspris

Årets HR-forskningspris 2020 går till Rebecka Cowen Forssell

Rebecka Cowen Forssell tilldelas Årets HR-forskningspris 2020 för sin avhandling ”Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries”. Årets HR-forskningspris 2020 delas ut den 3 december på Sveriges HR Förenings digitala event Forskardagen, där rebecka tar plats som en av talarna.

RebeckCowen Forssell tilldelas Årets HR-forskningspris 2020 för sin avhandling ”Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries”. Årets HR-forskningspris 2020 delas ut den 3 december på Sveriges HR Förenings digitala event Forskardagen, där rebecka tar plats som en av talarna. 

 

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation och ledarskap. Juryarbetet började under våren och har efter ett gediget arbete utsett Rebecka Cowen Forsell till pristagare 2020 med motiveringen: 

 

Rebecka Cowen Forssells avhandling ”Cyberbullying” belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser. Avhandlingen visar hur digitala kanalers tillgänglighet och relativa anonymitet ändrar maktdynamik och gränser vilket skapar nya typer av förövare och offer för mobbning. 

 

Årets HR-forskningspris är ett samarbete mellan Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet, IPF – Institutet för Personal och Företagsutveckling vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR Förening. Pristagaren, eller pristagarna, erhåller en prissumma om 40 000 kronor. 

 

Syftet med utmärkelsen är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Pristagaren ges därför också möjlighet att introducera sin forskning genom Sveriges HR Förenings kanaler, bland annat på Forskardagen 2020. 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter