Forskardagen 2019

21 NOVEMBER

Tema:

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

STOCKHOLM

21 NOVEMBER

STOCKHOLM

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat har en självklar plats i diskussionen om arbetslivets och arbetsplatsens utformning. Denna fråga har fått ökad aktualitet under de senaste decennierna i takt med att traditionella lönesystem gradvis har lämnat plats för mer individuella och resultatbaserade processer för lönesättning.

Denna utveckling baseras på antaganden om att lön och löneutveckling bidrar till ökad motivation och goda arbetsprestationer, och att den gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera och behålla attraktiva medarbetare. En tydligare uttalad koppling mellan anställdas arbetsutförande och lön antas alltså bidra till att verksamheten utvecklas.

Samtidigt är lön en av flera faktorer som kan bidra till ökad motivation hos medarbetare och det finns andra faktorer än lön som kan ha större betydelse för motivationen och därmed prestationen.

Moderator för Forskardagen är Zorica Bodiroza.

Fyll i dina uppgifter nedan så håller vi dig uppdaterad kring Forskardagen 2019!

HUVUDPARTNER

Start typing and press Enter to search