PLATS

Släpps snart!

DATUM

3 december 2020

OM FORSKARDAGEN

Nya insikter av aktuell forskning!

På Forskardagen får du nya insikter i värdefull forskning och vetenskaplig kunskap som är relevant för HR. Du får koll på det senaste inom HR, ledarskap, organisation och människa. Varje nytt tillfälle innehåller ett nytt tema och intressanta ämnen som vi tillsammans fördjupar oss i och diskuterar.

ÅRETS TEMA

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället

Kris och utveckling går hand i hand.
Många upplever stora utmaningar. Men också nya möjligheter.

Om vi tar oss an framtiden tillsammans och utforskar olika perspektiv kommer vi att nå längre än om vi ensamma söker efter svaren. Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!

VI FÖRGYLLER DIN DAG

Årets talare

Då tiderna är föränderliga kommer programmet att löpande fyllas på med nya högaktuella namn ända fram till i höst. Och du kan vara med och påverka innehållet! Vems erfarenheter och kunskap vill du ta del av?

Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister

Micael Dahlen

Ekonomiprofessor & författare

Carina Malmgren Heander

HR-direktör SAS & styrelseordförande Sveriges HR Förening

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Professor i Human Resource Management

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event!

Gör en intresseanmälan!

Under början av hösten kommer vi att presentera fler detaljer för Forskardagen. Gör en intresseanmälan redan nu så får du mer information när biljetterna finns ute.

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och betala endast 2765 kr för din biljett!

PASSA PÅ!

Köp din biljett till HR Galan och HR Dagarna redan nu!

Vill du vara med och fira pristagarna på HR Galan? Är du ute i god tid så får du ta del av Early bird-kampanjen. Boka din biljett innan 15 juli så sparar du 1000 kr. Du betalar endast 2 950 kr* istället för 3 950 kr*. I biljetten ingår digitalt deltagande på både HR Galan och HR Dagarna. *Pris exkl moms.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Köp Early-Bird biljett!

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Läs mer om våra fördelaktiga medlemserbjudanden!

TACK FÖR ATT NI MÖJLIGGÖR LIVESÄNDNINGEN
VÅRA PARTNERS
VI MINNS TILLBAKA

Forskardagen 2019

Lönens betydelse i ett modernt arbetsliv
Under årets Forskardagen 2019 fick deltagare ta del av aktuell forskning inom den komplexa och ständigt aktuella frågan kring lön. Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat diskuteras ofta inom HR. Det är vanligt att vi utgår från individuella och resultatbaserade processer för lönesättning i hopp om att öka arbetsprestation och motivation. Men vet vi om denna utveckling har haft avsedd effekt och vad visar aktuell forskning inom området?

Några av de frågor som lyftes under dagen var:

  • Vad är viktiga förutsättningar för att lön ska fungera som en motivationsfaktor?
  • Hur hänger lön och lönesättning samman med motivation och prestation i arbetet?
  • Hur upplevs övergången till mer individuella och prestationsbaserade lönesystem av anställda och lönesättande chefer?
  • Leder prestationsbaserad lön till ökad arbetsprestation, arbetsmotivation och produktivitet?
  • Lön, kön och lönekartläggningar, vilka är de vanliga fallgroparna?

Läs mer om talarna och ladda ner material från Forskardagen 2019

Helena Falkenberg

Fil dr i psykologi. Forskare vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lön, motivation och prestation i privat sektor
Detta föredrag tar upp de anställdas uppfattningar om hur deras lön sätts samt hur legitimitet i lönesättningen (det vill säga upplevelsen av om lönen sätts på ett sätt som upplevs rättvist), arbetsklimat och personlighet hänger samman med anställdas motivation och prestation i arbetet.

Sofia Malmlund

Doktorand vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Förväntningar, förutsättningar och förståelse: En kvalitativ undersökning om chefers roll i lönesättningen
Lönesättande chefer har en nyckelroll i individuell lönesättning som kan liknas med att vara bärare av lönesystemet. Chefers agerande är ofta det som medarbetares upplevelser av lönesystemet baseras på, vilket innebär att chefers agerande och beslut direkt påverkar medarbetarnas upplevelser av såväl lönesättningen men även lönesystemet i stort. Föredraget kommer att handlar om…

  1. hur lönesättande chefer i en individuell lönesättning upplever sitt arbete med lönesättningen,
  2. vilka utmaningar lönesättande chefer beskriver, och
  3. hur chefer arbetar för att medarbetarna ska förstå och acceptera lönesättningen.

Tobias Hammar

Kommunikationsstrateg, ekonomijournalist och författare till boken ”Girighet – Vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer”.

Gordon Gekko jobbar inte här: så motverkar vi girighet i arbetslivet.
Vi har alla åsikter om dem: direktörerna som ryggdunkar varandra med miljonbonusar, generaldirektörerna som lyxreser med skattemedel och toppolitikerna som trollar med kvitton för att tjäna några tusenlappar till. Med tanke på hur det undergräver tilliten i samhället är det vi kallar ”girighet” tveklöst ett av vår tids mest problematiska beteenden. Men vad beror det egentligen på? Och hur kan vi förhindra dess utbredning?

Med utgångspunkt från bland annat sociologi, neurologi, spelteori och psykologi tar föredraget med dig på en rundvandring i vetenskapens olika perspektiv på girighet för att landa i den oundvikliga frågan: hur kan vi belöna mänskliga prestationer – utan att ge upphov till girighet på jobbet?

Kristoffer Holm

Doktorand, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Kristoffer Holm tilldelades HR-forskningspriset på HR Galan 2019.

Ett forskningsprojekt som syftar till att förstå de processer genom vilka ohövliga beteenden ”workplace incivility” som sprids i organisationer och på arbetsplatser. Resultat av projektet är avsett att kunna användas för att åtgärda och förebygga ohövligt socialt klimat i en organisation.

Saskia Linton

Sysarb Group AB

Legitimera löneprocessen med hjälp av forskningen
För många chefer är lön och lönesättning den svåraste arbetsuppgiften och kraven på rätt stöd från HR är höga. I forskningen finns värdefulla nycklar till hur lön hänger ihop med såväl motivation som arbetsmiljö. Ibland upplevs ett glapp mellan forskningens kunskaper och många organisationers vardag. Saskia Linton berättar om hur arbetet med att stärka medarbetares tillit och motivation utifrån aktuell forskning kan se ut i praktiken.

Anna Fogelberg Eriksson

Docent och universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Arbetsvärdering och lönekartläggningar som verktyg för att åstadkomma jämställda löner
Föredraget startar i politiska visioner och landar i den praktiska verkligheten och HRs roll. Presentationen baseras på ett pågående forskningsprojekt om arbetsvärdering och lönekartläggning hos ett antal arbetsgivare inom offentlig sektor. De exempel som tas upp visar både på utmaningar och möjligheter i detta arbete.

Alexander Nordgren Selar

“Money, money, money [is it] always sunny?”
Detta föredrag handlar bland annat om att prestationsbaserad lön som kan öka medarbetarnas prestation är intuitivt tilltalande. Men finns det skäl att anta att en sådan individuell belöning faktiskt är mödan värd? Och vad är den relativa betydelsen av belöningar och lönesättning i förhållande till mer traditionella angreppssätt som organisationer använder för att skapa utrymme för goda prestationer t.ex. autonomi, socialt stöd och feedback?

Presentationen redogör kortfattat för grundläggande vetenskapliga konflikter i debatten om ekonomiska belöningar/prestationsbaserad lön. Därefter presenteras resultatet av en nyproducerad svensk studie som handlar om den relativa betydelsen av prestationsbaserad lön.

Anna Russberg

Psykolog, organisationskonsult och författare.

Vad driver arbetsmotivation och vad kan vi göra när lönen inte räcker till som drivkraft?
Detta föredrag handlar bland annat om att lön och bonussystem har god effekt för att attrahera personal och talanger. Det kan dessutom påverka oss att inte vandra vidare till en konkurrent, men där stannar också de flesta fördelarna kopplade till prestation i dagens moderna arbetsliv. Lön har alltså föga påverkan på vår dagliga arbetsmotivation. Istället drivs den till stor del av positiv förstärkning, ett brett och komplext område. Fokus blir därför på Hur kan vi bygga in förstärkning i arbetsprocesser och ledarskap för att på så vis öka arbetsmotivationen?

0