FORSKARDAGEN 2019

HÅLL DIG UPPDATERAD HÄR!

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

FORSKARDAGEN 2019

HÅLL DIG UPPDATERAD HÄR!

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

FORSKARDAGEN 2019

HÅLL DIG UPPDATERAD HÄR!

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

21 NOVEMBER

Tema:

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

BYGGET FEST & KONFERENS, STOCKHOLM

21 NOVEMBER

STOCKHOLM

Välkommen till Forskardagen 2019!

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat har en självklar plats i diskussionen om arbetslivets och arbetsplatsens utformning. Denna fråga har fått ökad aktualitet under de senaste decennierna i takt med att traditionella lönesystem gradvis har lämnat plats för mer individuella och resultatbaserade processer för lönesättning.

Denna utveckling baseras på antaganden om att lön och löneutveckling bidrar till ökad motivation och goda arbetsprestationer, och att den gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera och behålla attraktiva medarbetare. En tydligare uttalad koppling mellan anställdas arbetsutförande och lön antas alltså bidra till att verksamheten utvecklas.

Samtidigt är lön en av flera faktorer som kan bidra till ökad motivation hos medarbetare och det finns andra faktorer än lön som kan ha större betydelse för motivationen och därmed prestationen.

Forskardagen den 21 november innebär en fördjupning in i forskarvärldens syn på kopplingen mellan lön och det moderna arbetslivet.

 

Varmt välkommen!


Manne Didehvar
Generalsekreterare, Sveriges HR Förening

VÅR MODERATOR ZORICA

 

Zorica har under 25 år jobbat med alla HR processer, både operativt och strategiskt och haft ledande befattningar. Som anställd har hon haft förmånen att jobba i många globala och professionella organisationer, där Zorica har fått möjligheten att kombinera spännande och utvecklande arbetsuppgifter med kloka och drivande kollegor.

Förändring, förenkling samt ledar-, medarbetar- och teamutveckling har löpt som en tydlig röd tråd i alla de företag och organisationer hon verkat i, antingen som anställd eller som konsult.

 

Talare och program kommer att presenteras inom kort!

Zorica Bodiroza

Fyll i dina uppgifter nedan så håller vi dig uppdaterad kring Forskardagen 2019!

HUVUDPARTNER

Start typing and press Enter to search