FORSKARDAGEN 2019

Tack för i år. Vi ses igen 2020!

FORSKARDAGEN 2019

Tack för i år. Vi ses igen 2020!

FORSKARDAGEN 2019

Tack för i år. Vi ses igen 2020!

FORSKARDAGEN 2019

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

ANMÄL DIG HÄR!

21 NOVEMBER

Tema:

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

BYGGET FEST & KONFERENS, STOCKHOLM

21 NOVEMBER

STOCKHOLM

Forskardagen 2019 handlade om lönens betydelse i ett modernt arbetsliv

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat är ständigt en aktuell fråga som diskuteras på våra arbetsplatser. Det är vanligt på många arbetsplatser att utgå från individuella och resultatbaserade processer för lönesättning i hop om att öka arbetsprestation och motivation. Men vet vi om denna utveckling har haft avsedd effekt och vad visar aktuell forskning inom området?

Under årets Forskardagen 2019 fick besökarna ta del av aktuell forskning inom detta viktiga och komplexa område. Några av de frågor som lyftes under dagen var:

  • Vad är viktiga förutsättningar för att lön ska fungera som en motivationsfaktor?
  • Hur hänger lön och lönesättning samman med motivation och prestation i arbetet?
  • Hur upplevs övergången till mer individuella och prestationsbaserade lönesystem av anställda och lönesättande chefer?
  • Leder prestationsbaserad lön till ökad arbetsprestation, arbetsmotivation och produktivitet?
  • Lön, kön och lönekartläggningar, vilka är de vanliga fallgroparna?

Forskardagen 2019 handlade om lönens betydelse i ett modernt arbetsliv

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat är ständigt en aktuell fråga som diskuteras på våra arbetsplatser. Det är vanligt på många arbetsplatser att utgå från individuella och resultatbaserade processer för lönesättning i hop om att öka arbetsprestation och motivation. Men vet vi om denna utveckling har haft avsedd effekt och vad visar aktuell forskning inom området?

Under årets Forskardagen 2019 fick besökarna ta del av aktuell forskning inom detta viktiga och komplexa område. Några av de frågor som lyftes under dagen var:

  • Vad är viktiga förutsättningar för att lön ska fungera som en motivationsfaktor?
  • Hur hänger lön och lönesättning samman med motivation och prestation i arbetet?
  • Hur upplevs övergången till mer individuella och prestationsbaserade lönesystem av anställda och lönesättande chefer?
  • Leder prestationsbaserad lön till ökad arbetsprestation, arbetsmotivation och produktivitet?
  • Lön, kön och lönekartläggningar, vilka är de vanliga fallgroparna?

MODERATOR ZORICA BODIROZA

Zorica har via sitt engagemang i HR föreningen varit involverad i Forskardagen sedan start och har under åren satt ihop programmet och varit moderator.  Zorica har de senaste 25 åren arbetat i ledande HR-roller inom globala företag så som Ericsson, Astrazeneca, Coca-Cola, Hi3Acess och Carlson Rezidor Hotel Group AB. Sedan 2013 driver hon Bodiroza HR Performance AB och arbetar som konsult med fokus på förändringsledning, utveckling av grupper och ledningsteam, översyn och utveckling av HR-processer samt kortare interimsuppdrag.

Zorica Bodiroza

MEDVERKANDE GJORDE FÖLJANDE

Anna Fogelberg-Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson

Läs mer »

Helena Falkenberg

Helena Falkenberg

Läs mer »

Sofia Malmrud

Läs mer »

alexander

Alexander Nordgren Selar

Läs mer »

Anna Russberg

Läs mer »

Tobias Hammar

Läs mer »

Saskia Linton

Läs mer »

Vinnare av HR-Forskningspriset 2019: Kristoffer Holm

Läs mer »

PROGRAM

08:00-09:00

REGISTRERING OCH KAFFE

09:00

Programmet startar

Talare 1

Helena Falkenberg

Talare 2

Sofia Malmrud

Talare 3

Tobias Hammar

11:00-11:30

FIKA

Talare 4

Kristoffer Holm

Talare 5

Saskia Linton

12:40-13:30

LUNCH

Talare 6

Anna Fogelberg Eriksson

Talare 7

Alexander Nordengren Selar

15:00-15:30

FIKA

Talare 8

Anna Russberg

17:00

AVSLUT

INTRESSEANMÄLAN 2020

Som medlem i Sveriges HR Förening får du, som alltid, ta del av din medlemsrabatt på detta event. Du kan enkelt läsa mer om våra köpvillkor här.

Intresseanmälan deltagare 2020

Intresseanmälan sponsor 2020

HUVUDPARTNER