PLATS

Digitalt

TID

Nu kan du se eventet i efterhand!

OM FORSKARDAGEN

Årets tema var omställning

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Under 2020 har omställning fått en helt ny innebörd för oss alla.

Temat för Forskardagen i år var: Omställning – förutsättningar och färdigheter för att lyckas ur ett samhälls- organisations- och individperspektiv. Under Forskardagen vill vi koppla ihop forskning och praktik för att skapa förutsättningar för evidensbaserad utveckling.

Du som redan har biljett...

Du har tillgång till Forskardagen i efterhand! För att titta loggar du in med de uppgifter som du registrerade i samband med eventet.

Jag vill titta nu

KÖP I EFTERHAND

Forskardagen 2020

Nu har du möjlighet att köpa tillgång till det inspelade eventet i efterhand! För 1000 kr* får du tillgång till Forskardagen i efterhand. Är du medlem i Sveriges HR Förening får du alltid ett fördelaktigt pris. Som HR BAS-medlem betalar du 800 kr* och som HR PRO 700 kr*. Studentmedlemmar tittar kostnadsfritt (kontakta oss här). Se köpvillkor här.

*Pris exkl moms

VI DELAR VÅR KUNSKAP

Årets talare på Forskardagen

ÅRETS TEMA

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället

Kris och utveckling går hand i hand.
Många upplever stora utmaningar. Men också nya möjligheter.

Om vi tar oss an framtiden tillsammans och utforskar olika perspektiv kommer vi att nå längre än om vi ensamma söker efter svaren. Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!

Ola Bergström

Ola Bergström är Professor i företagsekonomi, Centrum för Global HRM, Göteborgs Universitet.

Jag pratar om...

Statens förändrade roll i omställning

Statens roll i samband med ekonomiska kriser har förändrats under de senaste femtio åren. Från att ta över ägandet i krisande företag har staten tagit en mer passiv roll och lämnat över ansvaret för hantering av kriser till arbetsmarknadens parters omställningsorganisationer. De statliga krisåtgärder som inrättats med anledning av den pågående pandemin kan betraktas som ett återuppvaknande av statens roll i företagens krishantering. Under webinariet diskuterar vi betydelsen av denna rollförändring för företag och inte minst vad det betyder för HR:s roll i förändring och omställning.

Kristina Palm

Kristina Palm, Ph D, Docent Karolinska Institutet, Forskare LIME, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics.

Jag pratar om...

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Ett forskningsprojekt om hur anställda upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter med målsättning att leda till praktiska riktlinjer för hur verksamheten kan arbeta med den nya arbetsmiljöföreskriften som också reglerar arbetsmängd och arbete på distans. Kommer även kort att berätta om nytt forskningsprojekt som handlar om Covid-19s effekter på distansarbete.

Jan Hylén

Jan Hylén är fil.dr. i statsvetenskap med en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och som analytiker på OECD.

Jag pratar om...

Framtidens kompetenser och framtidens arbetsmarknad

Föredraget kommer att handla om hur arbetsmarknaden kommer att förändras under den kommande tioårsperioden till följd av automatisering, robotisering och globalisering, samt vilka kompetenser som sannolikt kommer att efterfrågas.

Rebecka Cowen Forssell på Forskardagen

Rebecka Cowen Forssell

Rebecka Cowen Frossell har en Ph D i Urbana studier och är forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) samt institutionen för Urbana studier, Malmö universitet.

Rebecka Cowen Forssell är utsedd till pristagare av Årets HR-forskningspris 2020.

Årets HR-forskningspris

Rebecka Cowen Forssells avhandling ”Cyberbullying” belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser. Avhandlingen visar hur digitala kanalers tillgänglighet och relativa anonymitet ändrar maktdynamik och gränser vilket skapar nya typer av förövare och offer för mobbning.

Gunnar Eliasson

Gunnar Eliasson, Professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik på KTH Stockholm, tidigare chef för Industrins Utredningsinstitut.

Jag pratar om...

Sverige och den globala marknaden för kompetens

Gunnar kommer att tala om den mänskliga kompetensen som ekonomins viktigaste produktionskapital.  Den allokeras på den öppna arbetsmarknaden mellan arbetsgivare, inom företagen på interna arbetsmarknader och på marknaden för egenföretagande och entreprenörskap, tre marknader som tillsammans utgör marknaden för kompetens, och ekonomins viktigaste marknad.

Marknaden för kompetens fungerar inte särskilt bra som marknad, och det finns många skäl till det, förutom regleringar. Framför allt har den egenskaper som gör att kompetens undervärderas. Den tekniska utvecklingen under de senaste tre decennierna (digitalisering och den växande tjänsteindustrin) har dock ändrat bilden väsentligt, och marknaden för egenföretagande och entreprenörskap har kommit att spela en allt större roll.

Gunnar illustrerar med de problem som hemvändare från längre utlandsuppdrag möter vid återvändandet till den svenska arbetsmarknaden, och de möjligheter som den växande så kallade gig-ekonomin erbjuder. Gunnar tar också upp HR:s ansvar för att det svenska kompetenskapitalet kommer på rätt plats, samt hur svensk lagstiftning gör det besvärligt för internationella svenska företag att rekrytera kompetens globalt.

Claudia Bernhard Oettel

Claudia Bernhard Oettel är professor i arbets- och organisationspsykologi.

Jag pratar om...

Omställningar med fokus på individen: insikter från arbetspsykologisk forskning

Presentationen fokuserar på vad en omställning kräver av individen och hur individen upplever och hanterar omställningssitutationer. Omställningar kan innehålla olika saker, det kan handla om att byta arbetsplats, att byta arbetssätt, att utveckla sin kompetens för att hantera nya verktyg eller utföra nya arbetsuppgifter. I grunden handlar dock alla dessa exempel om att det krävs förändringar.

Claudia kommer utgå från befintlig kunskap inom arbetspsykologi och resultat från hennes egna forskningsstudier för att visa på vilka utmaningar individen ställs inför och hur organisationer eller samhället kan underlätta vid olika former av omställningar.

Zorica Bodiroza

Zorica Bodiroza har via sitt engagemang i Sveriges HR Föreningen varit involverad i Forskardagen sedan start och har de senaste åren satt ihop programmet och varit moderator.  Zorica har de senaste 25 åren arbetat i ledande HR-roller inom globala företag som Ericsson, AstraZeneca, Coca-Cola, Hi3Acess,  Carlson Rezidor Hotel Group AB samt Tredje AP-fonden.

Sedan 2013 driver hon Bodiroza HR Performance AB och jobbar som konsult med fokus på förändringsledning, utveckling av grupper och ledningsteam, översyn och utveckling av HR processer samt kortare interimsuppdrag.

Jag är moderator!

Program

09:00 Inledning

09.10 – 09.50 Ola Bergström

09.50 – 10.00 Paus

10.00 – 10.40 Jan Hylén

10.40 – 10.50 Paus

10.50 – 11.00 HR-forskningspriset

11.00 – 11.40 Rebecka Cowen Forssell

11.40 – 12.45 Lunchpaus

12.45 – 13.30 Gunnar Eliasson

13.30 – 13.40 Paus

13.40 – 14.20 Claudia Benhard Oettel

14.20 – 14.40 Paus

14.40 – 15.20 Kristina Palm

15.20 – 15.40 Paus

15.40 – 16.25 Eftersnack på Zoom

16:25 Slut

VI FÖRGYLLER DIN DAG

Årets talare

Då tiderna är föränderliga kommer programmet att löpande fyllas på med nya högaktuella namn ända fram till i höst. Och du kan vara med och påverka innehållet! Vems erfarenheter och kunskap vill du ta del av?

Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister

Micael Dahlen

Ekonomiprofessor & författare

Carina Malmgren Heander

HR-direktör SAS & styrelseordförande Sveriges HR Förening

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Professor i Human Resource Management

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event!

Gör en intresseanmälan!

Snart kommer vi att presentera fler detaljer för Forskardagen. Gör en intresseanmälan redan nu så får du mer information när biljetterna finns ute.

Psst! Du vet väl att..

Som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och få rabatt på din biljett!

DELTA DIGITALT

Anmäl dig till Forskardagen

Vill du fylla på med ny kunskap och ta del av senaste forskningen inom HR, organisation och ledarskap? Anmäl dig till Forskardagen den 3 december 2020!

Ordinarie pris: 1450 SEK per person exkl moms.

Medlemspris: HR BAS betalar 1160 SEK  och  HR PRO betalar 1015 SEK.
Är du medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset. Studentmedlemmar deltar utan kostnad. Alla priser exkl moms.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Psst! Du vet väl att..

Som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och få rabatt på din biljett!

Vi uppmärksammade

Årets HR-forskningspris

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation och ledarskap.
I år tilldelas Rebecka Cowen Forssell Årets HR-forskningspris för sin avhandling Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries.

Om Årets HR-forskningspris

Årets HR-forskningspris är ett samarbete mellan Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet, IPF – Institutet för Personal och Företagsutveckling vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR Förening. Pristagaren, eller pristagarna, erhåller en prissumma om 40 000 kronor.

Syftet med utmärkelsen är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Pristagaren ges därför också möjlighet att introducera sin forskning genom Sveriges HR Förenings kanaler, bland annat på Forskardagen 2020.

Jury:

Anders Werrjuryordförande
Professor, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm

Zorica Bodiroza
Bodiroza HR Performance

Johan Hansson
Ekonomie doktor och seniorkonsult, IPF vid Uppsala Universitet

Susanne Lundholm
Ekonomie doktor och förläggare, Studentlitteratur

Kristina Vejbrink
Lyhra Kommunikation och förändring, tidigare personaldirektör

Kristina Håkansson
Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

VI MINNS TILLBAKA

Forskardagen 2020

Stort tack till alla medverkande och till alla deltagare som var med då Forskardagen genomfördes helt digitalt för första gången.

Läs mer om talarna och ladda ner material från Forskardagen 2020

Ola Bergström

Ola Bergström är Professor i företagsekonomi, Centrum för Global HRM, Göteborgs Universitet.

Statens förändrade roll i omställning

Statens roll i samband med ekonomiska kriser har förändrats under de senaste femtio åren. Från att ta över ägandet i krisande företag har staten tagit en mer passiv roll och lämnat över ansvaret för hantering av kriser till arbetsmarknadens parters omställningsorganisationer. De statliga krisåtgärder som inrättats med anledning av den pågående pandemin kan betraktas som ett återuppvaknande av statens roll i företagens krishantering. Under webinariet diskuterar vi betydelsen av denna rollförändring för företag och inte minst vad det betyder för HR:s roll i förändring och omställning.

Kristina Palm

Kristina Palm, Ph D, Docent Karolinska Institutet, Forskare LIME, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics.

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Ett forskningsprojekt om hur anställda upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter med målsättning att leda till praktiska riktlinjer för hur verksamheten kan arbeta med den nya arbetsmiljöföreskriften som också reglerar arbetsmängd och arbete på distans. Kommer även kort att berätta om nytt forskningsprojekt som handlar om Covid-19s effekter på distansarbete.

Jan Hylén

Jan Hylén är fil.dr. i statsvetenskap med en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och som analytiker på OECD.

Framtidens kompetenser och framtidens arbetsmarknad

Föredraget kommer att handla om hur arbetsmarknaden kommer att förändras under den kommande tioårsperioden till följd av automatisering, robotisering och globalisering, samt vilka kompetenser som sannolikt kommer att efterfrågas.

Rebecka Cowen Forssell

Rebecka Cowen Forssell har en Ph D i Urbana studier och är forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) samt institutionen för Urbana studier, Malmö universitet. Rebecka Cowen Forssell är utsedd till pristagare av Årets HR-forskningspris 2020.

Cyberbullying
Rebecka Cowen Forssells avhandling ”Cyberbullying” belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler. Med en bred interdisciplinär ansats som integrerar urbana studier, organisationspsykologi och sociologi belyser avhandlingen cybermobbningens mångfacetterade karaktär och konsekvenser. Avhandlingen visar hur digitala kanalers tillgänglighet och relativa anonymitet ändrar maktdynamik och gränser vilket skapar nya typer av förövare och offer för mobbning.

Gunnar Eliasson

Gunnar Eliasson, Professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik på KTH Stockholm, tidigare chef för Industrins Utredningsinstitut.

Sverige och den globala marknaden för kompetens

Gunnar kommer att tala om den mänskliga kompetensen som ekonomins viktigaste produktionskapital.  Den allokeras på den öppna arbetsmarknaden mellan arbetsgivare, inom företagen på interna arbetsmarknader och på marknaden för egenföretagande och entreprenörskap, tre marknader som tillsammans utgör marknaden för kompetens, och ekonomins viktigaste marknad.

Marknaden för kompetens fungerar inte särskilt bra som marknad, och det finns många skäl till det, förutom regleringar. Framför allt har den egenskaper som gör att kompetens undervärderas. Den tekniska utvecklingen under de senaste tre decennierna (digitalisering och den växande tjänsteindustrin) har dock ändrat bilden väsentligt, och marknaden för egenföretagande och entreprenörskap har kommit att spela en allt större roll.

Gunnar illustrerar med de problem som hemvändare från längre utlandsuppdrag möter vid återvändandet till den svenska arbetsmarknaden, och de möjligheter som den växande så kallade gig-ekonomin erbjuder. Gunnar tar också upp HR:s ansvar för att det svenska kompetenskapitalet kommer på rätt plats, samt hur svensk lagstiftning gör det besvärligt för internationella svenska företag att rekrytera kompetens globalt.

Claudia Bernhard Oettel

Omställningar med fokus på individen: insikter från arbetspsykologisk forskning

Presentationen fokuserar på vad en omställning kräver av individen och hur individen upplever och hanterar omställningssitutationer. Omställningar kan innehålla olika saker, det kan handla om att byta arbetsplats, att byta arbetssätt, att utveckla sin kompetens för att hantera nya verktyg eller utföra nya arbetsuppgifter. I grunden handlar dock alla dessa exempel om att det krävs förändringar.

Claudia kommer utgå från befintlig kunskap inom arbetspsykologi och resultat från hennes egna forskningsstudier för att visa på vilka utmaningar individen ställs inför och hur organisationer eller samhället kan underlätta vid olika former av omställningar.

MODERATOR

Zorica Bodiroza

Zorica Bodiroza har via sitt engagemang i Sveriges HR Föreningen varit involverad i Forskardagen sedan start och har de senaste åren satt ihop programmet och varit moderator.  Zorica har de senaste 25 åren arbetat i ledande HR-roller inom globala företag som Ericsson, AstraZeneca, Coca-Cola, Hi3Acess,  Carlson Rezidor Hotel Group AB samt Tredje AP-fonden. Sedan 2013 driver hon Bodiroza HR Performance AB och jobbar som konsult med fokus på förändringsledning, utveckling av grupper och ledningsteam, översyn och utveckling av HR processer samt kortare interimsuppdrag.

PASSA PÅ!

Köp din biljett till HR Galan och HR Dagarna redan nu!

Vill du vara med och fira pristagarna på HR Galan? Är du ute i god tid så får du ta del av Early bird-kampanjen. Boka din biljett innan 15 juli så sparar du 1000 kr. Du betalar endast 2 950 kr* istället för 3 950 kr*. I biljetten ingår digitalt deltagande på både HR Galan och HR Dagarna. *Pris exkl moms.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Köp Early-Bird biljett!

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Läs mer om våra fördelaktiga medlemserbjudanden!

FORSKARDAGEN ÄR SAMARBETE MELLAN
TACK FÖR ATT NI MÖJLIGGÖR LIVESÄNDNINGEN
VÅRA PARTNERS
0