FORSKARDAGEN 2019

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

ANMÄL DIG HÄR!

21 NOVEMBER

Tema:

Vad betyder lön i ett modernt arbetsliv?

BYGGET FEST & KONFERENS, STOCKHOLM

21 NOVEMBER

STOCKHOLM

Välkommen till Forskardagen 2019!

Frågan om lönens betydelse för arbetets resultat har en självklar plats i diskussionen om arbetslivets och arbetsplatsens utformning. Denna fråga har fått ökad aktualitet under de senaste decennierna i takt med att traditionella lönesystem gradvis har lämnat plats för mer individuella och resultatbaserade processer för lönesättning.

Denna utveckling baseras på antaganden om att lön och löneutveckling bidrar till ökad motivation och goda arbetsprestationer, och att den gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera och behålla attraktiva medarbetare. En tydligare uttalad koppling mellan anställdas arbetsutförande och lön antas alltså bidra till att verksamheten utvecklas.

Samtidigt är lön en av flera faktorer som kan bidra till ökad motivation hos medarbetare och det finns andra faktorer än lön som kan ha större betydelse för motivationen och därmed prestationen.

Forskardagen den 21 november innebär en fördjupning in i forskarvärldens syn på kopplingen mellan lön och det moderna arbetslivet.

 

Varmt välkommen!
Sveriges HR Förening

VÅR MODERATOR ZORICA BODIROZA

Zorica har via sitt engagemang i HR föreningen varit involverad i Forskardagen sedan start och har under åren satt ihop programmet och varit moderator.  Zorica har de senaste 25 åren arbetat i ledande HR-roller inom globala företag så som Ericsson, Astrazeneca, Coca-Cola, Hi3Acess och Carlson Rezidor Hotel Group AB. Sedan 2013 driver hon Bodiroza HR Performance AB och arbetar som konsult med fokus på förändringsledning, utveckling av grupper och ledningsteam, översyn och utveckling av HR-processer samt kortare interimsuppdrag.

Zorica Bodiroza

MÖT ÅRETS MEDVERKANDE

Anna Fogelberg-Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson

Läs mer »

Helena Falkenberg

Helena Falkenberg

Läs mer »

Sofia Malmrud

Läs mer »

alexander

Alexander Nordgren Selar

Läs mer »

Anna Russberg

Läs mer »

Tobias Hammar

Läs mer »

Saskia Linton

Läs mer »

Vinnare av HR-Forskningspriset 2019: Kristoffer Holm

Läs mer »

PROGRAM

08:00-09:00

REGISTRERING OCH KAFFE

09:00

Programmet startar

Talare 1

Helena Falkenberg

Talare 2

Sofia Malmrud

Talare 3

Tobias Hammar

11:00-11:30

FIKA

Talare 4

Kristoffer Holm

Talare 5

Saskia Linton

12:40-13:30

LUNCH

Talare 6

Anna Fogelberg Eriksson

Talare 7

Alexander Nordengren Selar

15:00-15:30

FIKA

Talare 8

Anna Russberg

17:00

AVSLUT

ANMÄLAN

Som medlem i Sveriges HR Förening får du, som alltid, ta del av din medlemsrabatt på detta event. Du kan enkelt läsa mer om våra köpvillkor här.

För offertförfrågan eller gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Priser Forskardagen 2019

Anmäl dig här

HUVUDPARTNER

Start typing and press Enter to search