Se alla nätverk
DIGITALT NÄTVERK

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Om nätverket:

Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi sätter agendan för träffarna gemensamt.
Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan. Vi utbyter tankar och lär av varandras framgångar och misstag.

Ämnesförslag:

 •  Omvärldsbevakning kring nya lagar, lagförslag, regeringsbeslut, etc.
 • Arbete mot trakasserier på arbetsplatserna och arbetsrättsliga konsekvenser
 • Arbetsmiljöverkets inspektioner enligt aktuellt fokusområden
 • Erfarenheter kopplat arbetstillstånd genom Migrationsverket
 • Omställningsstöd och hur det kan användas
 • Utstationering jämfört med tjänsteresor
 • HR-system och GDPR
 • Praxis kring utköp av anställda

Digitalt nätverk – delta där du är

Detta är ett digitalt nätverk och träffarna kommer att ske genom teams eller annan digital plattform.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll, inom både privat och offentlig sektor.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år à nätverk.

Nätverksansökan

Just nu finns det inga lediga platser i detta nätverk och ansökan är därför stängd. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill ha hjälp med att hitta ett annat nätverk för dig.

Nätverksansökan

  Vänligen observera att du behöver vara HR PRO-medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
 • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.
 • Hidden

Kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar kring det här nätverket.

0