Nätverk:Skåne

Arbetsrätt och arbetsmiljö, Skåne

Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister.

Om nätverket

 

Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan för träffarna gemensamt.

Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan. Vi utbyter tankar och lär av varandras framgångar och misstag.

 

Exempel på diskussionsteman:

 

  • Hur kommer man tillrätta med stegrande sjukskrivningstal?
  • Whistleblowing
  • Var går gränsen för arbetstagarens kritikrätt?
  • Praxis kring utköp av anställda

 

Plats

 

Nätverksträffarna sker på plats i Malmö med omnejd.

 

För vem?

 

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll. I nätverksgruppen finns representanter från både privat och offentlig sektor.

Logga in

För att kunna ta del av innehållet behöver du ha ett medlemskap i Sveriges HR Förening. Ta del av innehållet genom att bli medlem eller logga in.

Bli medlem
Kontakta oss

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Relaterade nätverk

Du har sett 4 av 20 relaterade nätverk