UTBILDNING

Diplomerad HR Business Partner

Om utbildningen

Utbildningen för dig som vill arbeta affärsmässigt, strategiskt och rådgivande med HR. Innehållet i Diplomerad HR Business Partner är utvecklat i samråd med yrkesverksamma på alla nivåer för att på riktigt möta framtidens krav på HR.  Syftet är att du ska kunna agera som tillväxtmotor och kulturdrivande kraft i din framtida roll. 

Under utbildningen Diplomerad HR Business Partner arbetar du med ett eget projektarbete där du med hjälp av dina nya kompetenser direkt ska kunna utveckla och driva förändring i den organisation du befinner dig. I fem utbildningsblock kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.  Mellan utbildningsblocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen och du får även digital utbildningsdel på temat AI och HR.  

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och ämnesblock. Mer information om innehållet vid respektive ämnesblock hittar du nedan.

Innehåll:

Block 1

Rollen som HR business partner

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur Innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

Block 2

Affärsmannaskap

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare

Jonas Bernhardsson, Anders Johrén

Block 3

Strategisk HR

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

Ur innehållet

 • Vår strategiska utmaning
  • Trenderna som sätter den strategiska HR-agendan
  • Hur kombinera den långsiktiga TM-agendan med ledarnas behov för stöd i vardagen?
  • Engagemang, Teaming och Kultur som fundamenten
  • Kultur för samarbete, sammanhållning och utveckling
 • Fokus på processer och arbetssätt inom Talent Management
  • Helheten i Talent Management och samspelet mellan de olika processerna
  • Employer branding för att attrahera de önskade medarbetare
  • Koppla succession och high-potential management till verksamhetens behov och utveckling
  • Strategisk kompetensutveckling för att möta verksamhetens behov
  • Off-boarding
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare

Björn Haring, Hanna Mannberg, Gabriella Sköld

Block 4

Leda i förändring

Att ta en ledande roll i samband med olika typer av förändring är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar ett närvarande och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

 Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa
 • Förstå skillnaden mellan transaktionellt och transformerande ledarskap

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Transaktionellt vs transformerande ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Tillit & Öppenhet
 • Förändringens fyra rum, leda organisationen, din grupp och dig själv
 • Förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – HR:s roll för att bidra i kulturarbetet

 

Utbildningsledare
Mia Petré-Lennerman

Block 5

Kommunikation

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

Bonusblock

AI+HR

Framtiden heter AI och den står och stampar runt hörnet. Mycket teknik är redan här. Men det är inte tekniken som i sig gör skillnaden utan människan som i samspel med teknik kan åstadkomma nya saker som ingen var för sig kunnat åstadkomma tidigare. Det är dags att ta taktpinnen och börja samarbeta kring utvecklingen internt!

Den här delen är helt digital i webinarieform och fokuserar på att få dig inom HR tryggare gällande AI-utvecklingen så att du kan prata om AI, formulera relevanta frågeställningar samt engagera andra i att tillsammans börja kartlägga, analysera och driva AI-projekt.

Innehåll:

 • Vad är vad inom AI?
 • Hur ser utvecklingen ut – nu och framåt närmsta tiden?
 • Vad är data, och vilken data ska vi samla in och använda?
 • Varför är AI-kunskap viktigt för HR?
 • Hur kan AI hjälpa oss?
 • Vilka framtida kompetenser behöver vi säkra upp – både för oss inom HR och för organisationen i stort?
 • Hur kan du prata om AI på ditt företag/i din organisation?

Utbildningsledare

Lena Bjurner

Diplomering

Som blivande HR Business Partner kommer du efter genomfört utbildningsprogram att få ett diplom. Examineringen sker i samband med utbildningens sista tillfälle genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla Diplom krävs minst 80 procent närvaro samt godkänt projektarbete.

För vem?

Utbildningen passar dig som har varit verksam inom HR under några år alternativt arbetat som chef eller ledare under några år. Du behöver ha övergripande kunskap om HR. Är du osäker på om utbildningen är rätt för dig så kontakta gärna oss så hjälper vi dig att göra en bedömning.

Nedladdningsbar information om utbildningen:

Kursdatum

Utbildningsstart & datum: Start 26 september 2023. Samtliga kursdatum är 26-27 september 2023, 1-3 november 2023, 1-6 december 2023, 17-18 januari 2024 och 21-22 februari 2024.

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på 5 tillfällen/block. Dessutom ett utbildningswebinar på temat AI+HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Ort: Stockholm.

Adress: IHM Business School, Warfvinges väg 39

Antal utbildningsplatser: För att säkerställa kvaliteten på utbildningen är antalet deltagare begränsat till max 18 st.

Pris: 69 500 kr*

Medlemspris: 48 500 kr* för HR PRO
och 54
 500 kr* för HR BAS
*Pris exkl moms

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så får du information när anmälan öppnar.

Frågor

Anmälan

Utbildningsstart & datum: Start 26 september 2023. Samtliga kursblock är 2 dagar i september 2023, 3 dagar i november 2023, 3 dagar i december 2023, 2 dagar i januari 2024 och 2 dagar i februari 2024 (samtliga datum släpps inom kort).

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på 5 tillfällen/block. Dessutom ett utbildningswebinar på temat AI+HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Ort: Stockholm.

Adress: IHM Business School, Warfvinges väg 39

Antal utbildningsplatser: För att säkerställa kvaliteten på utbildningen är antalet deltagare begränsat till max 18 st.

Pris: 69 500 kr*

Medlemspris: 51 500* för dig som är medlem i Sveriges HR Förening
*Pris exkl moms

Anmälan

Utbildningsstart & datum: Start 26 september 2023. Samtliga kursdatum är 26-27 september 2023, 1-3 november 2023, 1-6 december 2023, 17-18 januari 2024 och 21-22 februari 2024.

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på 5 tillfällen/block. Dessutom ett utbildningswebinar på temat AI+HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Ort: Stockholm.

Adress: IHM Business School, Warfvinges väg 39

Antal utbildningsplatser: För att säkerställa kvaliteten på utbildningen är antalet deltagare begränsat till max 18 st.

Pris: 69 500 kr*

Medlemspris: 51 500* för dig som är medlem i Sveriges HR Förening
*Pris exkl moms

Har du frågor?
Kontakta oss!

Våra utbildningsledare:

Patriksson Consulting

Marinette Patriksson

Marinette Patriksson har över 25 års erfarenhet från att utveckla organisationer och medarbetare inom strategi, organisation ledarskap och kommunikation. Hon har lång praktisk erfarenhet av att driva igenom komplexa förändringar och har genom hela sin karriär ställts inför situationer där framgångsrik kommunikation varit en nyckelfaktor.

Hon har suttit i roller som VD, Affärsområdeschef, Personalchef och Försäljningschef och kontinuerligt varvat linjechefsuppdrag med konsultrollen och anlitas i dag av många företag när det gäller Business and Change Management och eller att agera rådgivare i diverse strategiska frågor. Hon föreläser för- och utbildar chefer och medarbetare, och många uppskattar hennes förmåga att via humor och värme utveckla människor och organisationer.

Marinette har akademisk utbildning vid Göteborgs universitet – Samhällsvetarlinjen (Media- och kommunikation fil-kand-ämne) och har kontinuerligt vidareutbildat sig via studier i bl a Nationalekonomi samt Poppius Journalistskola.

Stardust Consulting

Björn Haring

Björn har över 20 års konsulterfarenhet uppblandat med egna erfarenheter som konsultchef. Utifrån en bakgrund inom strategi, HR och beteendevetenskap arbetar Björn med ledningsgrupper, chefer och HR-funktioner med frågor såsom strategi och styrning, organisationsutveckling och talent management där medarbetarnas engagemang och prestation står centralt.

Björn är idag seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC i Bryssel och PA Consulting i Stockholm. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands.

Nyckeltalsinstitutet

Anders Johrén

Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor.
Anders är en av de främsta experterna inom People analytics och arbetar med analyser i Nyckeltalsinstitutets databas och hjälper verksamheter att bearbeta och presentera nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Effektiv friskvård – lönsammare företag”. Anders är mycket uppskattad för sina föreläsningar och utbildningar. Han blandar teori med praktiska exempel så att alla får möjlighet att prova sina nya kunskaper, direkt på plats.

Mp3 Consulting

Mia Petré-Lennerman

Mia har mer än 30 års erfarenhet som chef/ledare och har haft roller som bl.a. Försäljnings- och Marknadschef inom utbildningsbranschen, interim Försäljningsdirektör och Klinikföreståndare. I dessa roller har hon arbetat kontinuerligt med ledarutveckling och coaching av underställda chefer och medarbetare, samt med process-utveckling och förändringsledning. Mia har en mycket gedigen kompetens i arbetsgivarrollen.

Specialistområden är att som konsult arbeta med:

 • Ledningsgrupper, Ledarskapsutveckling med nya och erfarna chefer, Organisationsutveckling, Process-utveckling och Förändringsledning.
 • Individuell utveckling och stöd i form av coaching, handledning, avlastande samtal i samband med kris och mentorskap.
 • Skräddarsydda utvecklingsprogram inom ledarskap, team-building och workshop-facilitering för personal- och ledningsgrupper.
 • Olika styrelseuppdrag inom idrotten, ordförande i en fotbollsförening och lekmannarevisor Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Arbetar även ideellt med krisstöd och avlastande samtal.
Chefsutveckla

Jonas Bernhardsson

Jonas Bernhardsson är ingenjör och civilekonom och arbetar med företagsinterna utbildningar i affärsekonomi för medarbetare, chefer och ledningsgrupper, både i Sverige och internationellt. Jonas är författare till bästsäljande böcker som Ekonomi för chefer och Investera som mästarna m fl.

Jonas är en mycket uppskattad pedagog och har under 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper i näringslivet att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. Jonas lyckas med konststycket att göra ekonomi relevant, användbart och till och med roligt.

Ernst & Young

Hanna Julin

Hanna Julin är affärsjurist på EY Law och har mångårig erfarenhet inom det arbetsrättsliga området. Hanna arbetar särskilt med verksamhetsförändringar, omställningsarbete, företagsöverlåtelser och regelefterlevnad. Hon har en mångsidig och internationell arbetslivsbakgrund vilket bidrar till hennes särskilda kompetens kring gränsöverskridande anställningssituationer.

Ernst & Young

Gabriella Sköld

Gabriella Sköld är affärsjurist på EY Law och har flera års erfarenhet inom det arbetsrättsliga området. Gabriella arbetar bl.a. med verksamhetsförändringar, avtals- och policyfrågor, företagsöverlåtelser samt fackliga förhandlingar. Hon har också erfarenhet av processer i domstol.

Lena Bjurner är en av utbildningsledarna på AI-utbildningen
Sveriges HR Förening

Lena Bjurner

Lena Bjurner har en gedigen senior erfarenhet som bland annat HR- och Hållbarhets direktör från Scandic hotels och VP HR på American Express. Hon var även nyligen generalsekreterare för Sveriges HR Förening. Lena har ett modernt tänkt kring framtidens HR och arbetsmarknad. Under hösten 2019 utbildade hon sig inom AI och affärsstrategier vid MIT i USA. 

Lena möter du i blocket om AI + HR.

Vill du bli kontaktad av oss angående denna utbildning?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vill du bli kontaktad av oss angående denna utbildning?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

0