UTBILDNING

Diplomerad HR Business Partner

Om utbildningen

Programmet passar dig som vill arbeta affärsmässigt, strategiskt och rådgivande med HR. Innehållet i Diplomerad HR Business Partner är utvecklat för att möta framtidens krav på HR. Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och ämnesblock. Mellan blocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen. Syftet är att du ska kunna agera som tillväxtmotor och kulturdrivande kraft i din framtida roll.

Mer information om innehållet vid respektive ämnesblock hittar du nedan.

Innehåll:

Block 1

Rollen som HR business partner

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur Innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare

Marinette Patriksson, Marie Hallander Larsson

Block 2

Affärsmannaskap

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare

Jonas Bernhardsson, Anders Johrén

Block 3

Strategisk HR

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad insikt i strategisk lönesättning
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

 

Ur innehållet

 • Talent management och Employer Branding
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Mångfald
 • Kompetensutveckling
 • Compensation & Benefits
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare

Paula Hogéus, Hanna Mannberg, Björn Haring, Mattias Ehnhage

Block 4

Leda i förändring

Att ta en ledande roll i samband med olika typer av förändring är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar ett närvarande och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

 Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa
 • Förstå skillnaden mellan transaktionellt och transformerande ledarskap

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Transaktionellt vs transformerande ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Tillit & Öppenhet
 • Förändringens fyra rum, leda organisationen, din grupp och dig själv
 • Förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – HR:s roll för att bidra i kulturarbetet

 

Utbildningsledare
Mia Petré-Lennerman

Block 5

Kommunikation

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

Diplomering

Som blivande HR Business Partner kommer du efter genomfört utbildningsprogram att få ett diplom. Examineringen sker i samband med utbildningens sista tillfälle genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla Diplom krävs minst 80 procent närvaro samt godkänt projektarbete.

För vem?

Utbildningen passar dig som har varit verksam inom HR under några år alternativt arbetat som chef eller ledare under några år. Du behöver ha övergripande kunskap om HR. Är du osäker på om utbildningen är rätt för dig så kontakta gärna oss så hjälper vi dig att göra en bedömning.

Nedladdningsbar information om utbildningen:

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på 5 tillfällen/block.

Ort: Göteborg.

Utbildningsstart: 3 maj 2021 (Göteborg)

Antal utbildningsplatser: För att säkerställa kvaliteten på utbildningen är antalet deltagare max 18 st i respektive stad.

Pris: 69 500 kr*

Medlemspris: 48 500 kr* för HR PRO
och 54
 500 kr* för HR BAS
*Pris exkl moms

Anmälan

Stockholm
Vi planerar nu för höstens start i Stockholm. Anmäl ditt intresse nedan så kontaktar vi dig när datumen är satta.

Göteborg
Adress:
Fabriksgatan 25
Kursstart:
3 maj 2021
Kursdatum: 3-4 maj, 7-9 juni, 23-25 augusti, 20-21 september, 25-26 oktober. Samtliga tillfällen är mellan kl 09-17.

Har du frågor?
Kontakta oss!

Våra utbildningsledare:

Patriksson Consulting

Marinette Patriksson

Marinette Patriksson har över 25 års erfarenhet från att utveckla organisationer och medarbetare inom strategi, organisation ledarskap och kommunikation. Hon har lång praktisk erfarenhet av att driva igenom komplexa förändringar och har genom hela sin karriär ställts inför situationer där framgångsrik kommunikation varit en nyckelfaktor.

Hon har suttit i roller som VD, Affärsområdeschef, Personalchef och Försäljningschef och kontinuerligt varvat linjechefsuppdrag med konsultrollen och anlitas i dag av många företag när det gäller Business and Change Management och eller att agera rådgivare i diverse strategiska frågor. Hon föreläser för- och utbildar chefer och medarbetare, och många uppskattar hennes förmåga att via humor och värme utveckla människor och organisationer.

Marinette har akademisk utbildning vid Göteborgs universitet – Samhällsvetarlinjen (Media- och kommunikation fil-kand-ämne) och har kontinuerligt vidareutbildat sig via studier i bl a Nationalekonomi samt Poppius Journalistskola.

Ernst & Young

Paula Hogéus

Paula Hogéus är partner på EY Law och har mer än 15 års erfarenhet inom arbetsrättsområdet; särskilt avseende verksamhetsförändringar, omställningsarbete, svåra uppsägningar och regelefterlevnad. Paula leder även EYs globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i mer än 60 länder.

Oberoende konsult inom Rewards-området

Mattias Ehnhage

Mattias Ehnhage är oberoende konsult inom Rewards-området. Han har drygt 15 års erfarenhet av att arbeta med Löner & Förmåner på stora och medelstora företag. På SCA, Ericsson och Stora Enso har han som anställd varit ansvarig för områden som lönesättning, jobbarkitektur, kortsiktiga – och långsiktiga incitamentsprogram, performance management, globala HR IT implementeringar, förmåner och internationell mobilitet. Numer verkar Mattias som konsult och stödjer företag med liknande frågor i projektform eller som interim. Mattias är Civilingenjör Industriell Ekonomi från KTH och har hittat rätt bana i arbetet med Rewards där man balanserar mellan de traditionellt ”mjuka” och ”hårda” delarna av HR.

Nyckeltalsinstitutet

Anders Johrén

Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor.
Anders är en av de främsta experterna inom People analytics och arbetar med analyser i Nyckeltalsinstitutets databas och hjälper verksamheter att bearbeta och presentera nyckeltal inom områdena personalstruktur, HR aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Effektiv friskvård – lönsammare företag”. Anders är mycket uppskattad för sina föreläsningar och utbildningar. Han blandar teori med praktiska exempel så att alla får möjlighet att prova sina nya kunskaper, direkt på plats.

Mp3 Consulting

Mia Petré-Lennerman

Mia har mer än 30 års erfarenhet som chef/ledare och har haft roller som bl.a. Försäljnings- och Marknadschef inom utbildningsbranschen, interim Försäljningsdirektör och Klinikföreståndare. I dessa roller har hon arbetat kontinuerligt med ledarutveckling och coaching av underställda chefer och medarbetare, samt med process-utveckling och förändringsledning. Mia har en mycket gedigen kompetens i arbetsgivarrollen.

Specialistområden är att som konsult arbeta med:

 • Ledningsgrupper, Ledarskapsutveckling med nya och erfarna chefer, Organisationsutveckling, Process-utveckling och Förändringsledning.
 • Individuell utveckling och stöd i form av coaching, handledning, avlastande samtal i samband med kris och mentorskap.
 • Skräddarsydda utvecklingsprogram inom ledarskap, team-building och workshop-facilitering för personal- och ledningsgrupper.
 • Olika styrelseuppdrag inom idrotten, ordförande i en fotbollsförening och lekmannarevisor Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Arbetar även ideellt med krisstöd och avlastande samtal.
Chefsutveckla

Jonas Bernhardsson

Jonas Bernhardsson är ingenjör och civilekonom och arbetar med företagsinterna utbildningar i affärsekonomi för medarbetare, chefer och ledningsgrupper, både i Sverige och internationellt. Jonas är författare till bästsäljande böcker som Ekonomi för chefer och Investera som mästarna m fl.

Jonas är en mycket uppskattad pedagog och har under 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper i näringslivet att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar. Jonas lyckas med konststycket att göra ekonomi relevant, användbart och till och med roligt.

Stardust Consulting

Björn Haring

Björn har över 20 års konsulterfarenhet uppblandat med egna erfarenheter som konsultchef. Utifrån en bakgrund inom strategi, HR och beteendevetenskap arbetar Björn med ledningsgrupper, chefer och HR-funktioner med frågor såsom strategi och styrning, organisationsutveckling och talent management där medarbetarnas engagemang och prestation står centralt.

Björn är idag seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC i Bryssel och PA Consulting i Stockholm. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands.

Akademiska hus

Marie Hallander Larsson

Marie Hallander Larsson är idag HR-direktör på Akademiska hus, en av Sveriges största fastighetsägare som har flera av landets universitet och högskolor som hyresgäster. Hon har tidigare varit HR-direktör på Scandic Hotels, Wedins, Posten, Swedbank, Försäkringskassan samt varit vd för konsultföretaget Empower.

Vill du bli kontaktad av oss angående denna utbildning?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vill du bli kontaktad av oss angående denna utbildning?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

0