Webinar:Digitalt

Skapa rätt incitament för upskilling & reskilling i utvecklingssamtalet

Utforska övergången från traditionell performance management till en mer engagerande och kompetensutvecklingsinriktad strategi

Så kan vi anpassa våra HR-processer för att utveckla kompetensen hos våra medarbetare

Få med dig konkreta tips och verktyg

11:15 - 11:00

Välkommen på detta webinar där vi kommer utforska övergången från traditionell performance management till en mer engagerande och kompetensutvecklingsinriktad strategi. Genom att betona vikten av medarbetarnas utveckling och med en ny syn på utvecklingssamtal kan HR skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas i den riktning företaget önskar.

 

Medarbetarna är företagens viktigaste tillgång och vi behöver anpassa våra HR-processer för att utveckla kompetensen hos våra medarbetare.

 

Under webinariet kommer du att få med dig följande verktyg:

 

  • Förslag på förändrade processer för att tydliggöra fokus på kompetensutveckling
  • Förslag på nya karriärutvecklingssteg hos medarbetare för att öka engagemang och eget ansvar
  • Förslag på hur vi kan koppla kompetens- och beteendeutveckling till kompensation

 

Anmälan är stängd