Webinar:Digitalt

Kontor för ökat välmående och effektivitet

Kontor som bidrar till attraktivitet, välmående och effektivitet

Så skapar vi kontor som lockar framtidens talanger

7:15 - 8:00

Hur kan kontoret och arbetsplatsen bidra till attraktivitet, välmående och effektivitet? De senaste åren har förändrat hur vi ser på kontorsarbete och många arbetar nu – i ännu större utsträckning än tidigare – utifrån en mer flexibel arbetsmodell, där de anställda kombinerar hemarbete med arbete på kontoret. Hur påverkar det här resultat och engagemang och vilken roll har arbetsplatsen och lokalernas utformning i detta? Hur kan vi skapa kontor som lockar framtidens talanger och främjar både kreativitet och effektivitet på arbetsplatsen?

 

Välkommen att lyssna på Irene Öman, kundansvarig på NCC Property Development, och ta del av kunskap och erfarenheter från ett stort antal fastighetsutvecklingsprojekt. NCC Property Development utvecklar och säljer kontor runt om i Sverige och Norden, och arbetar i nära samarbete med kunden för att skapa unika arbetsplatser med stöd av den egna expertisen och med stor förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar.

Anmälan är stängd