Se alla nyheter

Årets sommarläsning från bokjuryn

Inför semestern tipsar bokjuryn, som utser Årets HR-bok på HR Galan 14 oktober, om nio böcker som är perfekta för sommarens lediga dagar. Böckerna har bedömts av bokjuryn utifrån kriterierna aktualitet, angelägenhet och användbarhet.

 

Läs boken Förändringsledning

Förändringsledning 

Hallin, Olsson och Widström

Låt dig inspireras och vägledas i hur du på bästa sätt kan förstå och arbeta med förändringsledning utifrån ett strukturerat och medvetet förändringsledningsarbete med utgångspunkt i det mänskliga perspektivet. Författarna kombinerar forskningsbaserad kunskap med praktiska erfarenheter i hur vi på bästa sätt kan stötta medarbetare i förändring.

 

Läs boken Värderingsbaserat ledarskapVärderingsbaserat ledarskap

Norinder

Boken tar avstamp i forskning som visar att autentiskt, etiskt och transformativt ledarskap är det mest effektiva ledarskapet. Boken innehåller många konkreta verktyg och övningar för individuell och organisatorisk utveckling. En inspirerande och praktisk bok för dig som vill utveckla ditt ledarskap och ditt självledarskap.

 

Läs boken Strategisk internkommunikationStrategisk intern kommunikation

Dahlman och Heide

Boken vidgar läsarens uppfattning om vad intern kommunikation, när den fungerar som bäst, kan bidra med i en organisation. Den ger en tydlig bild av värdet av att lägga tid och resurser på intern kommunikation och i bokens definition av strategisk intern kommunikation går bland annat att läsa: ”… stödjer, driver, utvecklar och ändrar organisationens strategiska inriktning”. Boken är lätt att ta till sig, men budskapet är inte att detta är lätt. Ambitionsnivån är hög och i många organisationer är det kanske svår att uppnå. Då är den sista rubriken uppmuntrande: ”Ha små segrar som strategi snarare än enkla lösningar”.

 

Läs boken Att leda grupperAtt leda grupper

Lundin och Lallo

Boken skiljer sig från andra ledarskapsböcker tack vare att det just är ”att leda grupper” som den behandlar. Inte att leda individer. Författarna väljer att hänvisa till Susan Wheelans definition av skillnad mellan grupp och team och boken följer detta föredömligt.

Boken innehåller bra och belysande exempel. Vi får följa ett team och hur det utvecklas. Boken varvar teori med praktik. Läsaren kan välja att läsa enskilda avsnitt – men för att få en helhetsbild så rekommenderas att hela boken läses.

 

Läs boken FaciliteraFacilitera

Gullstrand

I många organisationer hålls kontinuerligt workshops för att skapa innovation och utveckla verksamheter. Med den här boken får du konkreta verktyg i hur du kan leda workshops och skapa ett tryggt klimat i gruppen som ger både engagemang och resultat. Den beskriver vad det innebär att vara facilitator och vad facilitering innebär. Boken tar också upp forskning om vilka förutsättningar som måste finnas för att lärande ska ske. En mycket givande bok för dig som vill utveckla din kompetens i att hålla workshops oavsett vilken din roll är i organisationen.

 

Läs boken En liten bok om medarbetarskapEn liten bok om medarbetskap

Söderfjäll och Svensson

Boken är en kortfattad och kärnfull bok som bottnar i begreppet ”medarbetarskap”. Det finns en tydlig definition presenterad. Både de positiva och negativa sidorna av medarbetarskap lyfts fram och problematiseras. Många som arbetar med ledarskapsutveckling och HR använder ofta begreppet, men i allt för få sammanhang går man egentligen igenom vad medarbetarskap innebär. Det tas eventuellt för givet att andra aktörer förstår vad man talar om. Så om du, eller någon annan, inte självklart känner till begreppet så är det här en lättillgänglig bok som håller vad den lovar.

 

Läs boken Kränkande särbehandlingKränkande särbehandling

Mårtensson och Malm

En välskriven bok inom arbetsmiljöområdet med ett tydligt fokus på ett hur kränkande särbehandling kan och bör hanteras i arbetslivet. Som läsare får man praktiska och konkreta råd hur utredningar inom området kan genomföras, och man får även råd när det inte är läge att inleda en undersökning. Lagstiftning och regelverk är inte alltid helt enkla att tolka och förhålla sig till. Både som arbetsgivare och arbetstagare så är det här en bok som medför goda kunskaper samt god vägledning inom området. Boken är av akademisk karaktär, men lyckas ändå vara lättläst och enkel att ta till sig. Det gör att den går bra att läsa från pärm till pärm, men fungerar också utmärkt att ha som referensbok att använda för att slå upp specifika delar inom ämnet.

 

Promotivt förändringsarbete Läs boken Promotivt förändringsarbete

Loid och Malmström

Boken som presenterar ett alternativt, modernt och spännande förhållningssätt till hur förändringsarbete kan bedrivas. Författarna presenterar en metodik som kombinerar både en organisatorisk och en psykologisk ansats för att skapa kraft och engagemang. Boken berättar om tre perspektiv som påverkar hur både ledare och medarbetare förhåller sig till arbete över huvud taget och till förändringsarbete i synnerhet. En bok du inte vill missa att läsa om du brottas med utmanande utvecklings och förändringsarbetet – oavsett om du är ledare eller medarbetare.

 

Läs boken Konsten att lyssnaKonsten att lyssna

Telleus

Boken ger dig som läsare konkreta tips och verktyg som hjälper dig att bli bättre på att lyssna! Författaren skriver om de effekter som uppstår när vi lyssnar på varandra och hjälper dig som läsare att upptäcka kraften som i att lyssna men också att bli lyssnad på. Författaren delar med sig av berättelser som bidrar till insikter, tankar och nya perspektiv hos dig som läser boken. Bokens olika kapitel ”hängs upp” via symbolen klädhängare – som bidrar till att budskapet i boken fastnar på näthinnan. Lyssna på andra – bli lyssnad på och lyssna på dig själv – vägen till större tillit och bättre relationer.

Missa inte HR Galan 14 oktober!

På HR Galan delas det ut pris för bland annat Årets HR-bok.

Köp din biljett till HR Galan här

 

Frågor om bokjuryns arbete?

Kontakta oss här

0
HR Galan