Lokalt event:Göteborg

Frukostevent: Diskrimineringslagen från ett praktiskt perspektiv

Opportunity Day och HR-föreningen region väst bjuder in till ett frukostseminarium för ökad mångfald och inkludering.

 

Varmt välkommen till en inspirerande morgon med fokus på hur vi skapar mer inkluderande arbetsplatser. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

Datum: 7 Maj

Tid: Klockan 08:00 – 09:30

Plats: Vid Järntorget, mer information finns när du är inloggad.

Opportunity Day och HR-föreningen region väst bjuder in till ett frukostseminarium för ökad mångfald och inkludering.

 

Emmelie Tedfelt arbetar på Setterwalls Advokatbyrå och är specialist på arbetsrätt. Emmelie kommer att ge oss en praktisk inblick i diskrimineringslagen och dess inverkan på arbetsplatsen. Emmelie kommer bl.a. att beröra frågor om hur diskrimineringslagstiftningen kan påverka rekrytering och arbetsgivarens skyldigheter under anställningen. Som exempel kommer vi att få fundera på hur lagen påverkar utformning av jobbannonser och genomförandet av intervjuer samt vad arbetsgivaren har för skyldigheter att anpassa arbetsplatsen. Fokus kommer att vara diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Sammanfattningsvis kommer vi lära oss mer om hur vi kan skapa mer inkluderande arbetsplatser och hur vi kan navigera i diskrimineringslagens landskap på ett framgångsrikt sätt.

 

Opportunity day:

Opportunity Days idé är enkel: vi inspirerar och underlättar för företag att göra bra val och att utmana invanda beteenden vid rekrytering. Inkluderande rekrytering handlar inte om välgörenhet – tvärtom. Bolag med stor mångfald har 35 % större sannolikhet att göra ekonomisk vinning. Om vi blir bättre på att ta emot kompetens, oavsett etikett, hos alla som vill arbete gynnar det samhället, den enskilda individen och näringslivet. 

 

Varmt välkommen till en inspirerande morgon med fokus på hur vi skapar mer inkluderande arbetsplatser. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan är stängd