Rapport:Framtidsspaning

Lärande för att klara ständig förändring

Våra arbetsuppgifter har snabbt blivit mer komplexa och föränderliga än tidigare och utvecklingen ser ut att fortsatt gå i den riktningen. Detta betyder att vi ständigt måste lära nytt, vara nyfikna på ny teknik och samarbeta med personer med andra kunskaper och erfarenheter än våra egna för att hitta nya sätt att lösa våra alltmer komplexa och föränderliga arbetsuppgifter.   

Våra arbetsuppgifter har snabbt blivit mer komplexa och föränderliga än tidigare och utvecklingen ser ut att fortsatt gå i den riktningen. Detta betyder att vi ständigt måste lära nytt, vara nyfikna på ny teknik och samarbeta med personer med andra kunskaper och erfarenheter än våra egna för att hitta nya sätt att lösa våra alltmer komplexa och föränderliga arbetsuppgifter.   

 

Den här rapporten tar pulsen på hur arbetet med det livslånga lärandet som strategi ser ut i våra organisationer idag. Bakom rapporten står Sveriges HR Förening och vårt nätverk People Insight Lab.  

 

People Insight Lab är Sveriges HR Förenings lärande nätverk i projektform där en grupp medlemmar, tillsammans med en partner (här Hyper Island) som delar expertis på området, får chansen att utforska några av vår tids utmaningar och möjligheter tillsammans. Genom att förmedla de nya insikterna i en rapport vill vi driva förändring mot en bättre framtid.  

Jag vill läsa rapporten

Bli medlem
Kontakta oss

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat innehåll

Du har sett 4 av 19 relaterat innehåll