Nyhet:Rapport

Tre nyckelområden för HR: Digitalisering, kompetens och framtidens arbete

En ny global studie från BCG och Sveriges HR Förening genom WFPMA identifierar de mest kritiska fokusområdena för HR efter pandemin – och ger en riktning för vad som krävs för att bli en framgångsrik organisation i det så kallade “nya normala”.

En ny global studie från BCG och Sveriges HR Förening genom WFPMA identifierar de mest kritiska fokusområdena för HR efter pandemin – och ger en riktning för vad som krävs för att bli en framgångsrik organisation i det så kallade “nya normala”.

 

30 juni 2021  Digitalisering, kompetens och framtidens arbete – det här är vad HR-ledare som navigerar i en snabbt föränderlig miljö bör fokusera på. Det visar resultaten i en ny rapport som branschföreningen Sveriges HR Förening och World Federation of People Management Associations (WFPMA) tagit fram tillsammans med Boston Consulting Group (BCG). Rapporten, med titeln Creating People Advantage 2021: The Future of People Management Priorities, släpps idag.

 

– Rapporten ger företag en tydlig indikation på vilka frågor man behöver ha på agendan för att fortsätta att utvecklas och vara relevanta. Många av vår tids största framtidsfrågor ligger just inom HR:s område. För att kunna möta de krav som ställs på framtidens företag och organisationer behöver man därför se till att HR-kompetens finns på alla nivåer. Det som en gång sågs som mjuka värden är idag strategiska värden och är relevant även i styrelsen, säger Lena Bjurner, VD och Generalsekreterare på Sveriges HR Förening, en del av WFPMA.

 

Studien har genomförts regelbundet, och detta är den mest omfattande hittills sedan BCG och WFPMA inledde sitt samarbete 2008. Med drygt 6600 deltagare i 113 länder, och 30 intervjuer med chefer vid ledande företag och startups världen över, visar studien på mycket detaljerade kvantitativa och kvalitativa resultat.

 

– I ett ständigt föränderligt arbetsliv, där många företag står inför stora omställningar, behöver HR-funktioner arbeta både datadrivet och agilt, på ett sätt som bidrar till kreativitet, samarbete och lärande. Med den här rapporten har vi möjlighet att både bidra med just data, och samtidigt lyfta frågor som är väldigt viktiga både för oss själva som bolag och för våra klienter, säger Thomas Jensen, VD för BCG i Sverige.

 

Tre tydliga nyckelområden för framtidens HR-arbete i Sverige

Rapporten rankar 32 framtidsfrågor för HR utifrån två dimensioner: framtida betydelse för varje enskilt arbetsområde och företagens nuvarande kapacitet och förmåga att ta itu med det.

 

En sammanvägd bedömning av dessa dimensioner visar att det finns tre områden där behovet av lösningar är som mest akut för svenska HR-chefer:

 

  • Digitalisering – användning av people analytics/HR-data och ny teknik som molnbaserade tjänster, AI och robotisering.
  • Kompetens –strategisk organisationsplanering, ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och omskolning, samt förmågan att skapa ett nytt ekosystem av traditionellt anställda, entreprenörer och andra typer av arbetskraft som exempelvis giggare.
  • Framtidens arbete – att arbeta mer agilt inom HR och bidra till och driva förändring inom hela organisationen.

 

Bättre förutsättningar krävs för kompetensutveckling och omskolning

I takt med digitaliseringen stöps yrkesroller om, arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. Kravet på kontinuerligt lärande ökar och företagen behöver arbeta aktivt med kompetensutveckling och omskolning av medarbetare.

 

Men endast 19% av de svenska deltagarna i studien upplever idag att HR har starka eller ganska starka förmågor inom detta område. Det är ett resultat som skiljer sig stort från andra länder, den totala globala siffran är 37%. Vikten av att bli starkare på detta område understryks av att hela 87% av alla svarande globalt sett upplevde detta som en av de allra viktigaste framtidsfrågorna.

 

– Vi märker tydligt att frågan om kompetensutveckling, kompetensförsörjning och att skapa en lärande organisation ligger högt på agendan, men att många upplever sig ligga efter i utvecklingen inom detta område. Frågan är i fokus inom HR, företag och organisationer men också i samhället. Vi ser nu också satsningar på kompetensutveckling med de förändringar som under senaste året blivit beslutade för den svenska arbetsmarknaden genom LAS-överenskommelsen, säger Lena Bjurner, vd och generalsekreterare, Sveriges HR Förening.

 

De står bakom rapporten:

 

Sveriges HR Förening grundades 1921 och är en ideell branschorganisation. Sveriges HR Förening ingår i World Federation of People Management Associations.

 

World Federation of People Management Associations (WFPMA) är ett globalt nätverk för yrkesverksamma inom HR och people management. Organisationen representerar mer än 660 000 personer i över 90 nationella organisationer från hela världen, däribland Sveriges HR Förening.

 

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Mer information och insikter kring HR-frågor hittar du här.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter