Nyhet:Event

Temat för HR Dagarna 2018 är kompetensförsörjning

Genom att ta del av intressanta diskussioner, framsynta talare och experter samt erfarna HR-personligheter kommer vi att beröra ämnet kompetensförsörjning från olika perspektiv och låta oss inspireras av de goda exemplen.

I den bästa av världar ska en sund och hållbar kompetensförsörjning, både vad gäller bredd och spets, bidra till och säkerställa en verksamhets attraktivitet, konkurrenskraft och affärsresultat men också säkra Sveriges välfärd. Sveriges globala konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd är direkt beroende av en välfungerande kompetensförsörjning.

 

Dessvärre har många företag och organisationer idag stora svårigheter med att hitta och rekrytera rätt kompetens för dagens och morgondagens behov. Några exempel som belyser svårigheterna:

Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät 2018 visar att närmare 70 procent av de tillfrågade företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Men bara vart fjärde rekryteringsförsök har lyckats!

Enligt Rekryteringsenkäten 2018 från SKL, Sveriges Kommuner & Landsting, behöver välfärdsverksamheterna, utifrån den demografiska utvecklingen, öka antalet anställda med cirka 200 000 personer de kommande tio åren för att klara sina åtaganden. Därtill förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under perioden. Välfärden står alltså inför en stor kompetensutmaning!

 

När det blir svårare att hitta kompetens finns det en risk för ökade krav på befintliga medarbetare, helt enkelt att allt färre personer måste klara av allt mer. Det innebär att svårigheter med kompetensförsörjningen även riskerar att försämra arbetsmiljön för befintliga medarbetare med ökad risk för högre och längre sjukfrånvaro.

HR Dagarna 2018 har fokus på denna aktuella fråga och temat för dagarna är Kompetensförsörjning; en verksamhets- och affärsrisk?!

 

Genom att ta del av intressanta diskussioner, framsynta talare och experter samt erfarna HR-personligheter kommer vi att beröra ämnet från olika perspektiv och låta oss inspireras av de goda exemplen. Moderator för HR Dagarna 2018 är ingen mindre än Mark Levengood. Missa inte HR Dagarna 2018! Boka redan nu den 9-10 oktober i din almanacka.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 92 relaterade nyheter