Nyhet:HR-dagarna

Samskapa i Co-creations labbar på HR Dagarna 2023

Följ med på en utforskande resa och labba tillsammans med andra eventdeltagare i HR Dagarnas Co-creation-labbar. Välj mellan sex olika teman.

Följ med på en utforskande resa och labba tillsammans med andra eventdeltagare i HR Dagarnas Co-creation-labbar. Ambitionen är att vi tillsammans skapar nya insikter kring aktuella ämnen och att du lämnar labbet lite smartare än när du gick in.

 

Denna samskapande programpunkt är exklusivt för dig som har KOMBO-biljett och deltar på plats på AtSix i Stockholm den 19 oktober. Du kommer få välja mellan sex olika labb-rum där varje rum har ett eget tema och leds av en-två labbledare.

 

Du kan välja mellan följande labb-rum:

 

LABB 1 – Hållbara organisationer och en hållbar värld 

Labbledare: Stefan Tengblad & Per Thilander

 

Kasta dig in i HR/People-funktionernas utmaning: att bli ett med hållbarhetens kraft. Stå ansikte mot ansikte med den GenZ-våg som kommer in mot land med förväntningar och upptäck hur HR- och People-funktionerna kan bana väg framåt. 

Vad innebär ett hållbart perspektiv på verksamhet, människor och världen? Vilken roll behöver HR- och People-funktioner ta ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur kan HR- och People-funktioner möta GenZ och deras förväntningar. Vilka kompetenser krävs av framtidens HR- och People-funktioner för att skapa hållbara organisationer och en hållbar värld? 

 

 LABB 2 – Framtidens arbetliv – En resa in i framtiden
Labb-ledare: Frida Mangen (AgilaHRPodden)

 

Bilden klarnar, vi svävar telepatiskt in i 2033, eller kanske 2043? Ett sus av spänning fyller rummet när vi dyker in i det okända och utforskar vårt arbetsliv. HR verkar inte bara vara en funktion utan snarare en revolution, vi är arkitekterna för hållbar förändring. Vi dansar i takt med tekniken och etiken, alltid med fokus på det mänskliga. Vi är dock inte befriade från hinder, vi står inför utmaningar som testar vårt mod och anpassningsförmåga. 

 

 

LABB 3 – Embracing Neurodiversity: The Power of Unique Minds
Labb-ledare: Edward Snijders & Rebecca Lundin (Top Employers)

 

Join this room for an engaging exploration into the world of neurodiversity and its transformative impact on the workplace. In this dynamic lab room, we invite you to delve into discussions that address critical topics surrounding neurodiversity and its integration into the modern workplace. 

Your participation in this lab room promises to contribute to a more inclusive, dynamic, and forward-thinking work environment. Let’s come together to celebrate the power of unique minds and ignite positive change. (In English). 

 

 

LABB 4 – Framtidens datadrivna organisation  

Labb-ledare: Anna Carlsson (HRdigi-podden)

 

Nej, det är inte Vilma som skall få löneförhöjning – det är Fredrika. Det ser vi i vår medarbetaranalys. Välkommen till framtidens organisation där vi har digitaliserat allt. Vi har data om allt. Vi kan låta data styra våra beslut. Precis som organisationer redan idag i de flesta fall styrs av data inom sin kärnverksamhet kommer insidan av organisationerna att vara digitaliserade och leverera data.  Är detta bra för Vilma, Fredrika, deras chef och organisationen? Vem kan bli vinnaren och vem kan bli förloraren?  

 

 

LABB 5 – Ett växthus för nya organisationsdesigner 

Labb-ledare: Camilla Rundberg & Christine Sandgren (Influence people)

 

Vad är den optimala livslängden för en organisationsdesign? Om vi har en organisationsdesign som inte alla lever efter, existerar den då? Låt oss tillsammans utforska dessa djärva frågor och avtäcka sanningen bakom skapandet av en holistisk organisationsstruktur. I detta ”växthus” skapar vi en plats där organisationsdesign blir till. Där vår strävan efter syfte och relevans i en turbulent och komplex omvärld är vår främsta drivkraft. HR- och People-funktionen blir hörnstenen i framtidens organisationer, en kraft som stärker den mänskliga intelligensen och tillsammans med AI navigerar oss mot smartare beslut och en ljusare framtid. Välkommen till en värld av möjligheter och transformation! 

 

LABB 6 – Häng med på en medarbetarresa! 

Labb-ledare: Anne Margrethe Mannerfelt (Keeparo)

 

För att på riktigt locka, rekrytera, engagera och behålla medarbetare är kommunikation helt avgörande. Hur knäcker vi koden till vad som verkligen rör sig i våra medarbetares tankar och känslor när det gäller arbetsgivarkommunikation? Vad driver dem att välja just oss som arbetsgivare? Vi utforskar tillsammans de bästa kommunikationsvägarna och kanalerna som lockar dem. Välkomna till en nyskapande resa där vi dyker in i medarbetarnas värld. Genom att sätta oss in i deras tankar och känslor tar vi oss ut på en medarbetarresa – anpassad efter deras behov. 

 

Köp din biljett till HR Dagarna här

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter