Nyhet:

Rekordhögt förtroende för chefen visar undersökning

Under coronakrisen har många av oss jobbat hemma – trots distansen så ökar förtroendet för våra chefer.

Under coronakrisen har många av oss jobbat hemma – trots distansen så ökar förtroendet för våra chefer.

 

Kantar Sifos ORVESTO Näringsliv* som presenteras på HR Dagarna visar att 69 procent av de yrkesverksamma svenskarna mellan 21–65 år har stort förtroende för sin närmaste chef. Och inte bara det: undersökningen visar också att vi är mer engagerade, känner större stolthet inför jobbet och vi är också allt fler som kan tänka sig att rekommendera vår arbetsplats.

 

Lena Bjurnervd och generalsekreterare på Sveriges HR Förening, kommenterar undersökningen så här:

– Pandemin är en av vår tids stora utmaningar och tragedier, men i likhet med andra kriser har den också startat en våg av förändringar. Den har accelererat digitaliseringen, vilket har skapat nya möjligheter och arbetssätt. Samtidigt ställer detta också krav på ett mer transparent, innovativt och mänskligt ledarskap, vilket vi nu ser positiva resultatet av.

 

Utöver det ökade förtroendet för den närmaste chefen finns även hög tilltro till den högsta företagsledningen: 58 procent instämmer i att de känner stort förtroende för sitt företags ledningsgrupp, att jämföra med fjolårets 53 procent. Det är den största ökningen sedan Kantar Sifo började mäta förtroendet för ledningen 2016.

Lena Bjurner fortsätter:

 

– Nu gäller det för organisationer att utnyttja det momentum som finns, den som blir kvar i gamla mönster riskerar att hamna på efterkälken. Det är nu vi har möjlighet att bygga en gemensam väg framåt, där människor och teknik samarbetar och skapar ett innovationsklimat för hållbar tillväxt. En förändringsvilja och en kraft som jag tror att många medarbetare i dag känner.

 

Något som även speglar sig i medarbetarengagemanget som är högre än tidigare.

Katarina Önellseniorkonsult på Kantar Sifo, drar följande slutsats:

 

– Från alla våra tidigare mätningar vet vi att det framför allt är förtroendet för ledningen och en tydlig riktning i arbetsprocesserna som skapar delaktighet och engagemang. Plus att det är väldigt viktigt att sunda värderingar reflekteras i det dagliga arbetet, då läggs också en grund för delaktighet och samarbete. Allt detta har krisen hjälpt oss att göra. Kris och utveckling har gått hand i hand.

 

Här kan man också, enligt Lena Bjurner, tydligt se hur HR:s position har stärkts under krisen.

 

– HR har varit kritisk under pandemin. När det gäller att hjälpa organisationer, ledare och medarbetare att anpassa sig mot framtida och nya krav så har HR en fortsatt nyckelroll. Framöver tror jag att det är helt avgörande att HR ges både utrymme och mandat för att säkerställa att organisationer både kan återhämta sig och växa, säger Lena.

 

Den 14–15 oktober arrangerar Sveriges HR Förening det digitala eventet HR Dagarna, där kommer Lena Bjurner och Katarina Önell att utveckla sina insikter i hur synen på arbete och arbetsgivare förändrats i ljuset av krisen och hur vi kan förbereda oss på framtiden. Temat för dagarna är Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället.

 

Mer information om undersökningen hittar du här.

Mer information om HR Dagarna: www.hrdagarna.se

 

För övriga frågor eller intervjuer kontakta:

Lena Bjurner, vd och generalsekreterare Sveriges HR Förening: 070-839 59 15, lena.bjurner@sverigeshrförening.se

Katarina Önell, Seniorkonsult Kantar Sifo: katarina.onell@kantar.com

Laura Macchi, ORVESTO Näringsliv Kantar Sifo: laura.macchi@kantar.com

 

*ORVESTO Näringsliv är Sveriges kanske största undersökning om de yrkesverksamma svenskarna. I år var det totalt 14 744 svarande, som representerar en population av drygt 4,8 miljoner människor i åldrarna 21–65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter