Nyhet:Hybridarbete

Nu släpps de första avsnitten av webb-tv-serien Kontoret 4.0

HR-föreningens generalsekreterare Johanna Flanke medverkar som en av gästerna i den nya webb-tv-serien Kontoret 4.0. Tillsammans med experter försöker hitta fungerade lösningar på de utmaningar det nya hybrida arbetslivet för med sig.

HR-föreningens generalsekreterare Johanna Flanke medverkar som en av gästerna i den nya webb-tv-serien Kontoret 4.0. Kontoret 4.0 är en ny webb-tv-serie, som produceras av Ledarna i samarbete med mötesbyrån Herr Omar, där man tillsammans med experter försöker hitta fungerade lösningar på de utmaningar det nya hybrida arbetslivet för med sig.

 

I varje avsnitt väljs ett tema som utforskas och där man försöker hitta nycklar, verktyg, alternativa synsätt och nya arbetssätt. I det första avsnittet diskuteras hur vi kan hantera möteshysterin i samhället, medan det andra utforskar trender kring den hybrida arbetsplatsen. Johanna Flanke bidrar bland annat med tankar kring behovet av tillit och att göra sig själv ”tillitsbar”.

 

Missa inte att titta på avsnitten på Kontoret 4.0 | Ledarna.

 

Vi bad Johanna ta fram tre områden som hon ser som viktiga i dialogen om det nya hybrida arbetslivet. Så här svarade hon:

 

  1. ”Ett område som jag tycker är intressant att prata mer om i detta sammanhang är trust/tillit som det ju pratas mycket om. Jag har inspirerats av en kollega i UK som lyfter vikten av trust och trustworthiness. Det blir lätt endast fokus i debatten att man som chef inte litar på sina medarbetare. Så kan det förstås vara men det handlar om att man som chef behöver jobba på lite andra sätt kanske och lita på att medarbetare gör det som ska göras även om man inte är på en viss plats mellan vissa tider. Men det handlar om för oss medarbetare att vi också behöver jobba på ett lite annat sätt för att göra oss ”tillitsbara” (kanske ett ”hitte-på-ord”). Jag har sett många goda exempel där team har inspirerats av agil-metodik som jag tycker hjälper till att skapa tillit och tillitsbarhet.”
  2. ”Ett annat favoritområde att prata om är HUR vi bör jobba tillsammans mellan olika funktioner/kompetensområden för att skapa bra framtida arbetsplatser. Tiden när fastighetsfunktionen bara fick en lista från HR med hur många medarbetare man är historia. Idag leds ofta projekt för förändringar av arbetsplatser av HR i team med fastighet, IT, ekonomi osv. Vi sätter people-perspektivet centralt och gör övriga delar som möjliggörare för att vi som medarbetare ska kunna jobba, samarbeta, innovera mm på bästa sätt och att vi VILL komma till de gemensamma arbetsplatserna.”
  3. ”I debatten hörs ofta röster som att den ena eller andra parten kräver det ena eller andra. Här tror jag att framgången är att tillsammans utgå från uppdraget som verksamheten har, hur löser vi det på bästa sätt tillsammans? En arbetsplats är i princip nästan alltid ett vi och inte bara ett jag, så vi får hjälpas åt att hitta de bästa vägarna framåt där både vi och jag funkar bäst. Att sätta ord på både gemensamma och individuella behov är en bra början.”

 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter