Nyhet:Styrelsearbete

Kunskapsluckor i styrelsen?

Styrelseakademien och Sveriges HR Förening i nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet.

Styrelseakademien och Sveriges HR Förening i nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet.

 

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitalise­ringen kommer med en rad nya frågor och behov som påverkar styrelsearbetet i grunden och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

 

För att möta detta har Styrelseakademien, som med 8 000 medlemmar är landets centrum för styrelsearbetare, ingått ett samarbete med Sveriges HR Förening för att ytterliga vässa och utveckla sina populära styrelseutbildningar, oavsett om det gäller utbildning för styrelseordförande, valberedning eller ledamot.

 

– Spetskompetens i styrelser inom olika områden som till exempel säkerhet, kommunikation och digitalisering blir allt viktigare. För att hantera denna sammansättning av specialister behövs duktiga, trygga och kunniga ledare som utöver sin ledarskapsförmåga förstår hur man orga­niserar, leder och bygger starka team. Detta är affärskritiskt. Ytterst handlar det om att framtids­ säkra svenska bolag, säger Ulrika Spåls, vd för Styrelseakademien.

 

Detta är också bakgrunden till samarbetet med Sveriges HR Förening.

 

– Många av de mest strategiska frågorna för fö­retag just nu handlar om kompetens, ledarskap, kultur och organisation, det vill säga HR­-frågor. Ändå har i dag ytterst få styrelser strategisk kompetens inom området. För fortsatt framgång och hållbara resultat i näringslivet behöver det ändras”, säger Lena Bjurner, vd för Sveriges HR Förening.

 

Under pandemin har Lena Bjurner sett hur HR:s position har flyttats fram och hur organisationer och företag alltmer efterfrågar HR-­kompetens.

 

– Vi vill vara med och göra skillnad för svenskt näringsliv. Att säkra att de som utbildar sig för
att leda, driva eller rekrytera till styrelser har den kompetens de behöver inom people­-området, det är ett sätt att aktivt påverka, säger Lena Bjurner.

 

Styrelseakademien är en oberoende ideell för­ening med över 30 års erfarenhet av att driva utvecklingen av svenskt styrelsearbete. Styrelseakademien är en sammanslutning av lokala föreningar från norr till söder med stark för­ ankring i det lokala näringslivet samtidigt som man är en central kraft med erfarenhet och kun­skap från företag och institutioner på riks-­ och europanivå.

 

– Tillsammans med Sveriges HR­-förening, som kommer bidra med spetskunskap inom ledar­ skap och kultur ska vi fortsätta att bygga bra och relevanta utbildningar, göra intressanta events och fylla på med kunskap som gör att våra med­lemmar får ut ännu mer av sitt medlemskap i Styrelseakademien, säger Ulrika Spåls.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 93 relaterade nyheter