Nyhet:Digitalisering

Studier om gränsen mellan arbetsliv och privatliv i ett digitaliserat arbetsliv prisas

Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper på Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för deras studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.

Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper på Lunds universitet, tilldelas utmärkelsen HR-forskningspriset 2021/2022 för deras studier om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.  

 

Deras forskning bidrar med insikter om variationen i individers ”tillgängligghetsstrategier” samt hur känslor från privatlivet spiller över till arbetslivet och vice versa. Genom att belysa hur dessa processer påverkar återhämtning ger deras forskning viktiga bidrag till kunskapen om ett hållbart arbetsliv. Forskningen bidrar också med konkreta verktyg och strategier för att matcha individens och organisationens behov och preferenser avseende den ”digitala tillgängligheten” i ett hybridiserat arbetsliv.

 

– Det känns väldigt bra med ett erkännande för många års enträget forskande och föreläsande om frågor rörande relationen mellan arbete och privatliv i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Även om det tar en del tid och energi att vara så mycket ute i den offentliga debatten och på olika sätt samverka med företag och organisationer som vi gör, tycker jag ändå att det är en privilegierad position som forskare att så aktivt få vara med och forma framtidens arbetsliv, säger Calle Rosengren.

 

– Anledningen till att jag forskar är att jag vill bidra till att skapa ett mänskligt hållbart arbetsliv och jag tycker att det här priset är en bekräftelse på att jag lyckas med det. Jag är också väldigt glad att få dela priset med min kollega Calle, säger Kristina Palm.

 

HR-forskningspriset premierar värdefull aktuell forskning inom områden med relevants för HR-professionen och syftar till att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Utmärkelsen är ett samarbete mellan Sveriges HR Förening, Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet, Institutet för Personal och Företagsutveckling vid Uppsala universitet och Studentlitteratur. Pristagaren eller pristagarna erhåller en prissumma om 40 000 kronor och möjlighet att introducera sin forskning till yrkesverksamma genom Sveriges HR Förenings kanaler.   

 

Ett hedersomnämnande ges i år postumt till Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet, för den forskning som hon bedrivit tillsammans med Calle Rosengren och Kristina Palm. 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 92 relaterade nyheter