Nyhet:Undersökning

HR-föreningen återupptar efterfrågad undersökning om HR:s lön

Hur ser löneläget ut för yrkesverksamma inom HR/People-professionen? Det ska HR-föreningen ta reda på årligen tillsammans med RewardSmarter, med start 2024.

Hur ser löneläget ut för yrkesverksamma inom HR/People-professionen? HR-föreningen har tidigare undersökt hur medlemmars lön och förmåner ser ut, och från och med 2024 kommer HR-föreningen återigen att kunna svara på den frågan när den årliga rapporten kring lön återupptas.

 

– Vi har sett ett ökat intresse kring denna typ av data och jag är väldigt glad över att HR-föreningen återigen kommer kunna erbjuda våra medlemmar en årlig rapport. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på undersökningen när vi går ut med den vid årsskiftet så att vi tillsammans kan öka transparensen och kunskapen kring HR-professionens löner, förmåner och arbetsvillkor, säger Johanna Flanke, generalsekreterare för HR-föreningen.

 

I början av 2024 kommer alla medlemmar i HR-föreningen att bjudas in till att delta i enkätundersökningen. Resultatet kommer bland annat att presenteras i en rapport, exklusivt tillgänglig i sin helhet för HR-föreningens medlemmar. Rapporten planeras att släppas under mars, med ambitionen att medlemmarna ska ha den i god tid innan 2024 års lönerevision.

 

Undersökningen och rapporten görs tillsammans med nya samarbetspartnern RewardSmarter. Med specialistkompetens inom Compensation & Benefits stöttar företaget HR-avdelningar att arbeta mer strategiskt med löneprocesser och ersättningsfrågor genom konsultstöd och HR-verktyg. Från och med i år erbjuder de även digitala utbildningar som stärker HR:s kompetens inom lön, med möjlighet att fördjupa sig inom områden som lönesättning, lönerevision och lönekartläggning.

 

– Vi är mycket glada över att HR-föreningen valt oss som samarbetsparter och att vi får bidra till deras viktiga arbete med att driva utvecklingen av HR-professionen. Genom att bidra med kunskap och praktisk erfarenhet, från både stora och små organisationer, vill vi hjälpa till att lyfta kompetensområdet Compensation & Benefits och öka intresset för HR:s viktiga arbete, säger Mattias Klefbäck, grundare av RewardSmarter och en av Sveriges mest erfarna specialist inom Compensation and Benefits.

 

 

Kontaktperson för frågor kring undersökningen:

 

HR-föreningen, Johanna Flanke, generalsekreterare, johanna.flanke@hrforeningen.se

 

RewardSmarter, Mattias Klefbäck, grundare, mattias@rewardsmarter.com

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter