Se alla nätverk
REGION SYD

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Om nätverket

Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan för träffarna gemensamt.
Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan. Vi utbyter tankar och lär av varandras framgångar och misstag.

Ämnen som har tagits upp till diskussion är bland annat:

  • Hur kommer man tillrätta med stegrande sjukskrivningstal?
  • Whistleblowing
  • Var går gränsen för arbetstagarens kritikrätt?
  • Praxis kring utköp av anställda

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll. Nätverket täcker Malmö med omnejd och i nätverksgruppen finns representanter från både privat och offentlig sektor.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll. I nätverksgruppen finns representanter från både privat och offentlig sektor.

Plats

Malmö med omnejd

Intagningsperiod

Intagning sker löpande under året.

Pris

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år à nätverk.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan om du är nyfiken på att gå med i detta nätverk. Du blir då kontaktad när nätverket kan ta emot nya medlemmar.

    Vänligen observera att du behöver vara HR PRO-medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.
  • Hidden

Kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar kring det här nätverket.

0