Nätverk:Digitalt

Arbetsrätt och arbetsmiljö 2

Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller.  

Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi sätter agendan för träffarna gemensamt. 

 

Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och erfarenhet. Därefter följer ett erfarenhetsutbyte kring hur de olika organisationerna som finns representerade på träffen agerar i den aktuella frågan. Vi utbyter tankar och lär av varandras framgångar och misstag. 

 

Exempel på diskussionsteman: 

 

  • Omvärldsbevakning kring nya lagar, lagförslag, regeringsbeslut, etc. 
  • Arbete mot trakasserier på arbetsplatserna och arbetsrättsliga konsekvenser 
  • Arbetsmiljöverkets inspektioner enligt aktuellt fokusområden 
  • Erfarenheter kopplat arbetstillstånd genom Migrationsverket 
  • Omställningsstöd och hur det kan användas 
  • Utstationering jämfört med tjänsteresor 
  • HR-system och GDPR 
  • Praxis kring utköp av anställda 

 

 

Plats 

 

Detta är ett digitalt nätverk och träffarna kommer att ske genom teams eller annan digital plattform. Delta där du är!  

 

För vem? 

 

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll, inom både privat och offentlig sektor.  

Logga in

För att kunna ta del av innehållet behöver du ha ett medlemskap i Sveriges HR Förening. Ta del av innehållet genom att bli medlem eller logga in.

Bli medlem
Kontakta oss