Jubileumsstudien

Vi firar 100 år och pratar med 100 personer om deras syn på framtidens HR

Hur ser du på framtidens HR?

Bli intervjuad i jubileumsstudien!

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till ett bättre HR-Sverige och att Sveriges HR-förening kan möta dina framtida behov. I år firar vi 100 år och tillsammans med vår partner Populum.io vill vi fråga 100 HR-personer om deras tankar om framtiden för HR. Är du en av dessa 100 personer? Anmäl ditt intresse för att delta i formuläret på den här sidan.

Syftet med Jubileumsstudien är att:

  • Kunskapsdela och inspirera kring lyckade HR-initiativ inom Sveriges HR-community, med fokus på motivation, kultur och engagemang i det “nya” arbetslivet pandemin.
  • Belysa HR-trender och HR-innovationer som svenska HR-representanter ser kommer påverka deras organisationer i framtiden
  • Bidra med input till Sveriges HR Förenings förnyelsearbete för att säkerställa relevans i framtiden för dig som medlem

Så här går undersökningen till:

  • Anmäl ditt intresse att delta i studien via formuläret här intill.
  • Intervjun är 15-30 minuter och kommer genomföras av en universitetsstudent som sommarjobbar på Populum.io.
  • 100 intervjuer ska genomföras av universitetsstudenterna.
  • Intervjun äger rum under perioden 14:e juni – 9:e juli (ange när du finns tillgänglig i formuläret).
  • Intervjun kräver ingen förberedelse – frågorna berör vilka HR-initiativ du är stoltast över i din organisation, och vad du ser är viktigt framåt.
  • Din intresseanmälan är inte bindande till intervju
  • Resultatet från studien presenteras under hösten 2021.

Lena Bjurner
Generalsekreterare och vd
Sveriges HR Förening

Intresseanmälan är stängd

Alla platser är nu fyllda. Vi tackar för det stora intresset i att delta i studien!

I höst presenteras resultatet.

Har du gjort en intresseanmälan men inte blivit inbokad på intervju?

På grund av det stora intresset fylldes de 100 intervjuplatserna snabbt. Populum.io har behövt prioritera bland intresseanmälningarna för att få en bra spridning avseende både bransch och bolagsstorlek och har därför inte kunnat tillgodose allas intresse i att delta.

0