Tack för i år!

DATUM

17 mars 2022

OM EVENTET

Med forskning i fokus

Fråga Forskaren Live (tidigare Forskardagen) är ett digitalt event där forskning och praktik möts i syfte att bidra till en evidensbaserad utveckling av människor, organisationer och arbetsliv.

Tillsammans djupdyker eventdeltagare och inbjudna forskare i ett aktuellt tema. 

DATUM

17 mars 2022

TID

08:30 - 12:45

PLATS

Zoom

TEMA

Morgondagens ledarskap

– vad vi vet i en oviss värld

Tillsammans med inbjudna forskare diskuterar vi organisation, samarbete och lärande i ett flexibelt arbetsliv.

Vilka förutsättningar är viktiga för att kunna utveckla våra organisationer för ett förändrat arbetslivHur förbättrar vi vår samarbetsförmåga? I ett flexibelt arbetsliv med allt mer specialiserade roller behöver vi vara bra på att samarbeta både internt och externt. Hur underlättar vi för lärandeprocesser i våra organisationer när vi alla behöver lära om och lära nytt?

OM EVENTET

Med forskning i fokus

Fråga Forskaren Live är ett digitalt event där forskning och praktik möts i syfte att bidra till en evidensbaserad utveckling av människor, organisationer och arbetsliv.

Under ledning av Zorica Bodiroza, som hörs i podden ”Fråga Forskaren”, djupdyker du tillsammans med inbjudna forskare i årets tema. Vi delar också ut HR-forskningspriset 2021/2022. Eventet ersätter Forskardagen och för dig som deltagit på det tidigare så kommer du känna igen dig.

KÖP BILJETT

Delta på eventet

Är du medlem i Sveriges HR Förening får du som alltid en fördelaktig rabatt på alla event. Som HR BAS-medlem betalar du endast 750 SEK och som HR PRO-medlem endast 650 SEK. Priser exkl moms.

Du som redan har biljett...

Du har tillgång till Forskardagen i efterhand! För att titta loggar du in med de uppgifter som du registrerade i samband med eventet.

Jag vill titta nu

KÖP BILJETT

Delta på Fråga Forskaren Live

Vill du delta på Fråga Forskaren Live? Inom kort kommer du att kunna köpa din biljett här till det digitala eventet.

MEDVERKANDE 2022

Vi delade vår kunskap

Zorica Bodiroza

Moderator för Fråga Forskaren Live & HR-konsult med gedigen senior erfarenhet

Karl Wennberg

Professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan samt gästprofessor vid Linköpings universitet och Ratio

Christian Jacobsson

Leg. Psykolog & docent i psykologi samt konsult & universitetslektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Sofia Kjellström

Professor i kvalitetsförbättring & ledarskap vid Jönköping University

ÅRETS TEMA

Den mänskliga revolutionen – framtiden för människan, jobben och samhället

Kris och utveckling går hand i hand.
Många upplever stora utmaningar. Men också nya möjligheter.

Om vi tar oss an framtiden tillsammans och utforskar olika perspektiv kommer vi att nå längre än om vi ensamma söker efter svaren. Vi har sett digitaliseringen accelerera med raketfart, nya samarbeten skapas och att ett större fokus har riktats mot vår hälsa. Arbetsrätt och arbetsmiljö har kommit i fokus. De här tiderna har satt människan i centrum – vi kan tala om en mänsklig revolution.

Med hjälp av inbjudna samhällsprofiler, HR-experter och forskare djupdyker vi i årets tema där det mänskliga är i centrum. Du får ta del av spaningar och visioner kring framtidens arbetsmarknad och samhälle. Du får även konkreta exempel från hur företag och organisationer har tagit sig an utmaningarna och hur de förbereder sig för framtiden.

Vi kan garantera att HR Dagarna i år blir en minnesvärd digital upplevelse där du kan fylla på med både ny kunskap och energi. Välkommen!

PROGRAM

Det här händer under eventet

Klicka på programpunkterna med ett ”+” för att läsa mer.

08:30

Intro av Fråga Forskaren Live

08:35

Presentation av forskare 1

09:05

Presentation av forskare 2

09:35

Paus

09:40

Presentation av forskare 3

10:10

Paneldiskussion med alla forskare

10:40

Paus

10:50

HR-forskningspriset 2021/2022

11:00

Breakout rooms session 1

Gruppdiskussioner tillsammans med forskarna.

Under Fråga Forskaren Live blir du indelad i en diskussionsgrupp. Under tre diskussionssessioner möter ni dagens medverkande forskare, en forskare per session.

11:30

Breakout rooms session 2

Gruppdiskussioner tillsammans med forskarna.

Under Fråga Forskaren Live blir du indelad i en diskussionsgrupp. Under tre diskussionssessioner möter ni dagens medverkande forskare, en forskare per session.

12:00

Paus

12:05

Breakout rooms session 3

Gruppdiskussioner tillsammans med forskarna.

Under Fråga Forskaren Live blir du indelad i en diskussionsgrupp. Under tre diskussionssessioner möter ni dagens medverkande forskare, en forskare per session.

12:35

Slutsummering av dagens diskussioner

12:45

Slut

VI FÖRGYLLER DIN DAG

Årets talare

Då tiderna är föränderliga kommer programmet att löpande fyllas på med nya högaktuella namn ända fram till i höst. Och du kan vara med och påverka innehållet! Vems erfarenheter och kunskap vill du ta del av?

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event!

Gör en intresseanmälan!

Snart kommer vi att presentera fler detaljer för Forskardagen. Gör en intresseanmälan redan nu så får du mer information när biljetterna finns ute.

Psst! Du vet väl att..

Som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och få rabatt på din biljett!

DELTA DIGITALT

Anmäl dig till Forskardagen

Vill du fylla på med ny kunskap och ta del av senaste forskningen inom HR, organisation och ledarskap? Anmäl dig till Forskardagen den 3 december 2020!

Ordinarie pris: 1450 SEK per person exkl moms.

Medlemspris: HR BAS betalar 1160 SEK  och  HR PRO betalar 1015 SEK.
Är du medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset. Studentmedlemmar deltar utan kostnad. Alla priser exkl moms.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Psst! Du vet väl att..

Som medlem i Sveriges HR Förening får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Bli medlem idag och få rabatt på din biljett!

TEMA 2022

Det här diskuterade vi

Temat var ”Morgondagens ledarskap – vad vi vet i en oviss värld” och tillsammans med inbjudna forskare diskuterades organisation, samarbete och lärande i ett flexibelt arbetsliv. Stort tack till alla medverkande forskare och deltagare!

Nedan kan du läsa om forskningen som diskuterades

Karl Wennberg: Mångfald i arbetslivet: hur får vi det fungera?

Den svenska arbetsmarknaden har på några få decennier gått från en väldigt homogen till en heterogen arbetsmarknad, och i såväl privat som offentlig sektor har en allt större del av arbetsstyrkan rötter i utlandet. Samtidigt som lejonparten av rekrytering i privat sektor sker via sociala nätverk så kämpar många organisationer med att deras ledning och anställda bättre skall återspegla det samhälle de verkar i. Hur kan vi åstadkomma mer mångfald i våra organisationer, och hur hanterar vi bäst en mångfacetterad arbetsstyrka? 

Karl Wennbergs forskning berör entreprenörskap och innovation, mångfald i arbetslivet, samt ledarskap och styrning i utbildningsorganisationer.

Christian Jacobsson: Vad behöver vi för att kunna skapa ett effektivt samarbete i ett mer flexibelt arbetsliv?

Coronapandemin har medfört att allt fler arbetat digitalt och på distans, troligen tar vi med oss en del av de nya sätten att samarbeta efter pandemin och arbetslivet blir mer flexibelt i termer av hur vi samarbetar jämfört med tidigare. Vilka lärdomar kan forskningen bidra med kring effektiva former för samarbete i detta sammanhang? 

Sofia Kjellström: Ledarskapsutveckling och samskapande processer

Under Fråga Forskare Live delade Sofia med sig av hennes forskning kring ledarskapsutveckling och samskapande processer. Sofia menar att lärande och utveckling med fördel integreras på arbetsplatsen, men det krävs ett medvetet tänk kring att  tillvara ta de relationer och erfarenheter som kan vara utvecklande i vardagen.

Vi uppmärksammar

HR-forskningspriset 2021/2022

Under Fråga Forskaren Live delas utmärkelsen Årets HR-forskningspris 2021/2022 ut till Kristina Palm och Calle Rosengren.
Utmärkelsen premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation och ledarskap.

Om Årets HR-forskningspris

Årets HR-forskningspris är ett samarbete mellan Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet, IPF – Institutet för Personal och Företagsutveckling vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR Förening. Pristagaren, eller pristagarna, erhåller en prissumma om 40 000 kronor.

Syftet med utmärkelsen är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Pristagaren ges därför också möjlighet att introducera sin forskning genom Sveriges HR Förenings kanaler.

Läs mer om pristagarna 2021/2022 här.

Juryn utgörs av:

Andreas Werr, juryordförande
Professor, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm

Stefan Tengblad
Professor, centrum för global HRM, Göteborgs universitet

Susanne Lundholm
Ekonomie doktor och förläggare, Studentlitteratur

Johan Hansson
Ekonomie doktor och seniorkonsult, IPF vid Uppsala Universitet

Zorica Bodiroza
Bodiroza HR Performance

Kristina Vejbrink
Lyhra Kommunikation och förändring, tidigare personaldirektör

MODERATOR

Zorica Bodiroza

Zorica Bodiroza har via sitt engagemang i Sveriges HR Föreningen varit involverad i Forskardagen sedan start och har de senaste åren satt ihop programmet och varit moderator.  Zorica har de senaste 25 åren arbetat i ledande HR-roller inom globala företag som Ericsson, AstraZeneca, Coca-Cola, Hi3Acess,  Carlson Rezidor Hotel Group AB samt Tredje AP-fonden. Sedan 2013 driver hon Bodiroza HR Performance AB och jobbar som konsult med fokus på förändringsledning, utveckling av grupper och ledningsteam, översyn och utveckling av HR processer samt kortare interimsuppdrag.

PASSA PÅ!

Köp din biljett till HR Galan och HR Dagarna redan nu!

Vill du vara med och fira pristagarna på HR Galan? Är du ute i god tid så får du ta del av Early bird-kampanjen. Boka din biljett innan 15 juli så sparar du 1000 kr. Du betalar endast 2 950 kr* istället för 3 950 kr*. I biljetten ingår digitalt deltagande på både HR Galan och HR Dagarna. *Pris exkl moms.

För gruppbokning vänligen kontakta event@sverigeshrforening.se

Köp Early-Bird biljett!

Psst! Du vet väl att..

Som HR PRO-medlem får du alltid det mest fördelaktiga priset på våra event! Läs mer om våra fördelaktiga medlemserbjudanden!

EVENTET ÄR SAMARBETE MELLAN
TACK TILL VÅR PARTNER
0