Event:Digitalt

Extrastämma

Du som är medlem i HR-föreningen är välkommen att delta på denna extrastämma den 26 februari kl 10:00.

Styrelsen har under 2023 arbetat med att ta fram en ny föreningsdesign. Ett första steg i förändringen är att revidera föreningens stadgar. Styrelsen beslutade den 14 december tillstyrka förslag till reviderade stadgar och kalla till extra stämma enligt följande:

 

Datum: 26 februari 2024
Tid: 10:00
Plats: Zoom

 

Observera att det är ett nytt datum och tid (tidigare datumet 15 februari gäller ej längre).

 

Mer information och bilagor till stämman kan du ladda ner här.

 

Har du frågor kring extrastämman går det bra att kontakta robert@hrokonsult.se alt info@hrforeningen.se 

Anmälan är stängd