Community Forum:Digitalt

Så får du unga att trivas och utvecklas i chefsrollen

Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Vilka förutsättningar har unga chefer i Sverige idag och vilka behov av stöd och resurser finns för att välja att stanna i chefsrollen?

8:00 - 9:00

Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Vilka förutsättningar har unga chefer i Sverige idag och vilka behov av stöd och resurser finns för att välja att stanna i chefsrollen?

 

Välkommen till detta community forum där vi kommer djupdyka inom ämnet tillsammans med Susanne Tafvelin och Hanna Irehill, verksamma inom forskningsgruppen CoLeadR på Umeå Universitet, som bedriver forskning om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv.

 

Vad är det som får unga chefer att trivas och vilja stanna kvar i rollen som chef? Vilka risk- och friskfaktorer bidrar till att hjälpa respektive stjälpa unga chefer? Hur förhåller sig unga chefer till chefsrollen och sin chefsidentitet?

 

Tips inför detta community forum:

 

Anmälan är stängd

Medverkande

Forskare & docent, Umeå universitet

Susanne Tafvelin

Susanne Tafvelin är senior forskare, docent och forskningsgruppsledare vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Hon driver flera forskningsprojekt inom ledarskap, bland annat projektet om unga chefers arbetsmiljö och hälsa.

leg. Psykolog & doktorand

Hanna Irehill

Hanna Irehill är leg. Psykolog och doktorand vid institutionen för psykologi, Umeå universitet, och forskar inom projektet om Unga chefer och om vilka förutsättningar de behöver för att trivas i chefsrollen.