Rapport:Distansarbete

Hemarbete - Flexibelt arbete är det nya normala

En undersökning från Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys AB, Göteborg Universitet, Lunds Universitet och Netigate.

En undersökning från Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys AB, Göteborg Universitet, Lunds Universitet och Netigate.

Sverige har legat i framkant när det kommer till digitalisering. 2019 hade 98% svenskarna tillgång till internet i hushållet. Detta hjälper Sverige när det kommer till möjligheten att kunna arbeta hemifrån, vilket internationella undersökningar också ger stöd för. Förmåga att organisera arbete hemifrån kan bli ett viktigt konkurrensmedel även post Corona, vilket är särskilt viktigt för ett glesbefolkat land som Sverige. Därför har vi fokuserat på personer som helt eller delvis har arbetat hemifrån under Coronakrisen.

Mårten Westberg från Europiska Institutet för Beteendevetenskaplig Analys, Dr Petri Kajonius från Lunds Universitet, Sophie Hedestad från Netigate, och Professor Stefan Tengblad från Göteborgs universitet står bakom undersökningen.

 

1500 slumpmässigt utvalda personer har deltagit i undersökningen som genomfördes under juli 2020. Urvalet är riksrepresentativt vilket betyder att det är en jämn fördelning av kön, geografiskt läge, ålder och inkomstnivå. Av de 1500 tillfrågade personerna har 506 svarat ”ja” på frågan om de jobbat hemifrån under Coronakrisen. Dessa 506 personer har sedan fått svara på ytterligare 60 frågor om boende, familj, transport, personlighet och andra målvariabler så som motivation, produktivitet, stimulans, hur det gått för deras arbetsgivare med mera.

Jag vill läsa rapporten

Genom att du laddar ner rapporten godtar du integritetspolicyn

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat innehåll

Du har sett 4 av 19 relaterat innehåll