Vid gruppmedlemskap utses en kontaktperson hos er som har ansvar för att upprätthålla korrekta fakturauppgifter och information om medlemmarna. Kontaktpersonen kan när som helst göra justeringar kring vilka personer och vilket medlemskap som i din organisation ska ta del av gruppmedlemskapet.

Avtalet löper tillsvidare med tre månaders uppsägningstid innan nästa fakturaperiod.  Vid en eventuell uppsägning ska det skickas skriftligen senast tre månader före avtalets utgång till info@sverigeshrforening.se.

0