kristoffer holmKristoffer Holm

Doktorand, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Kristoffer Holm tilldelades HR-forskningspriset på HR Galan 2019.

Ett forskningsprojekt som syftar till att förstå de processer genom vilka ohövliga beteenden ”workplace incivility” som sprids i organisationer och på arbetsplatser. Resultat av projektet är avsett att kunna användas för att åtgärda och förebygga ohövligt socialt klimat i en organisation.

 

0